(Jednání pokračovalo v 11.45 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, skončila pauza a budeme pokračovat v našem jednání. Já jen připomenu, než všichni stihnou dojít do jednacího sálu, že jsme ukončili rozpravu ve třetím čtení a je před námi již závěrečné hlasování, ke kterému nezbytně budu potřebovat paní zpravodajku, která už je na svém místě, zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Klasnová také. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu a požádám paní poslankyni Ivanu Weberovou, která je zpravodajkou k tomuto tisku, aby nás seznámila s dalším postupem.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já vás chci informovat, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí zákona. Pozměňovací návrhy byly podány dva. Byl podán pozměňovací návrh schválený v ústavněprávním výboru, který se týká pouze posunutí účinnosti zákona, a to na první den druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona. Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana poslance Kalouska. Ten vlastně znamená zrušení nebo omezení imunity vlastně kromě výroků učiněných ve Sněmovně. Ten je pod písmenem B.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Já vás požádám, abyste nám navrhla postup při hlasování.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Já bych si dovolila navrhnout takový postup, že bychom nejdřív hlasovali právě o tom pozměňovacím návrhu pana poslance Kalouska, který je pod písmenem B, a poté o pozměňovacím návrhu, který je pod písmenem A, a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká námitka proti tomuto návrhu procedury - tedy nejprve písmeno B, potom A, potom celek? Není-li, budeme takto postupovat. Prosím tedy paní zpravodajku o stanovisko k návrhu pod písmenem B. (Stanovisko je negativní.) Paní poslankyně Klasnová? (Stanovisko je neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 193. Táži se, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem B. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 193 přítomno 167, pro 50, proti 67. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Strnadlová se hlásí o slovo? Ne. Pan kolega Vacek, prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Já se omlouvám, ale mně nefunguje hlasovací zařízení a zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže o námitce proti předchozímu hlasování rozhodneme, ale ještě předtím prosím, aby se technici šli podívat na stolek pana poslance. Vše v pořádku? (Ano.)

 

Takže nejprve hlasování o námitce.

Zahajuji hlasování číslo 194. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti předchozímu hlasování. Proti námitce?

V hlasování číslo 194 přítomno 169, pro 156, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Takže budeme opakovat hlasování o návrhu pana kolegy Miroslava Kalouska, který je uveden pod písmenem B.

Zahajuji hlasování číslo 195. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem? Proti?

V hlasování číslo 195 přítomno 168, pro 50, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat a budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem A. Paní poslankyně Pecková se hlásí? Nehlásí. Takže pod písmenem A. Prosím stanoviska. (Obě stanoviska kladná.)

Zahajuji hlasování číslo 196. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pod písmenem A. Proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 196 přítomno 167, pro 151, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ivana Weberová: A nyní bychom mohli hlasovat o návrhu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím, aby bylo nastaveno potřebné kvorum, tedy 120. Již se tak stalo.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 710."

Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili, a budeme hlasovat. Kvorum 120 je nastaveno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP