Sněmovní tisk 710
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Klasnová, Miroslava Němcová, Vlasta Parkanová, Lubomír Zaorálek, Zbyněk Stanjura, Petr Gazdík, Jeroným Tejc, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 14. 6. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 12. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2012 jako tisk 710/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 36)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1330).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 710/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 11:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 197, usnesení č. 1511).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 48, dokument 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 6. 3. 2013 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 48/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 2013 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 125).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 98/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5441Miroslav Kalousek04492-03834.doc (25 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 09:35:00


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, trestní řízení, trestní stíhání, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)