Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Smýkal

Schůze: 6, 7, 11, 14, 28, 30, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 52, 56, 59, 62

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 17 (24. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 141 (6. 12. 2006)

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 85 (1. 12. 2006)

11. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 45 (29. 11. 2006)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
část č. 88 (1. 12. 2006)

57. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 74/
část č. 107 (1. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení
část č. 15 (30. 1. 2007)

53. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - třetí čtení
části č. 189-191 (8. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení  
část č. 23 (24. 4. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 4 (11. 3. 2008), část č. 259 (1. 4. 2008)

14. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 211 (25. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

6. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení
část č. 13 (22. 4. 2008)

38. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení
část č. 151 (29. 4. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

18. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 47 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení
část č. 95 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

22. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení
část č. 68 (24. 10. 2008)

124. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - třetí čtení
část č. 199 (31. 10. 2008)

43. schůze (25. 11. 2008)

část č. 6 (25. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení
část č. 43 (3. 12. 2008)

8. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení
část č. 51 (3. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
část č. 86 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 6 (3. 12. 2008)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení
část č. 31 (10. 12. 2008)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 97 (20. 3. 2009), části č. 185-186 (1. 4. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 108 (5. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

7. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení  
část č. 22 (9. 6. 2009)

23. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení
část č. 175 (17. 6. 2009)

38. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení
část č. 77 (10. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

16. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení
část č. 20 (29. 9. 2009)

27. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 57-58 (30. 9. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP