Sněmovní tisk 563
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 563/0 dne 30. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 888).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 563/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 563/2, který byl rozeslán 4. 12. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 971).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 12. 2008.
  Zákon Senátem schválen 18. 12. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 1. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 2/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňový základ, pojistné

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)