Stenografický zápis 51. schůze, 24. listopadu 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal


2. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2005 a návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2005 spolu s vyjádřením vlády a doplňující souhrnnou informací o očekávaných výsledcích hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 /sněmovní tisk 976/

Poslanec Jozef Kochan
Ředitelka VZP ČR Jiřina Musílková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ředitelka VZP Jiřina Musílková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Ředitelka VZP Jiřina Musílková
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


231. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloš Titz
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Titz
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miloš Patera
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miloš Patera
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


232. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Pavel Hojda
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP