(12.40 hodin)
(pokračuje Janeček)

Víte, já jsem tady na minulém nebo předminulém plénu veřejně poděkoval předsedovi onkologické společnosti, protože jako jeden ze skutečných odborníků našeho zdravotnictví měl tu sílu říci, že jsou u nás zdravotnická zařízení, která léčí onkologicky nemocné s podstatně horším výsledkem než jiná. Co by tomu pomohlo? Kdybychom udělali akreditace, standardy, nastavili pravidla. Totiž když je člověk manažer, tak ví, že mu nepomůže vyměnit někoho za jiného, ale musí vytvořit systém, který bude špatné manažery vylučovat. Nikoli že já budu takhle ukazovat. To je potom skutečně osobní souboj a není to hledání řešení.

Jedna z těch otázek, která mě napadla, a bude to možná poslední - když pan ministr hovořil o správní radě VZP, je to téma, která já jsem také několikrát zvedal, a je to vůbec problém volených orgánů. Jestliže si uvědomíme, že jedním z důležitých hráčů v našem zdravotnictví je i Česká lékařská komora, tak bychom se mohli podívat do zákona o České lékařské komoře. Jak vlastně vzniká delegát sjezdu, který volí prezidenta České lékařské komory? V tom zákoně, vážení kolegové, je napsáno, že aby bylo ono okresní shromáždění usnášeníschopné, je potřeba přítomnosti poloviny členů. Já jsem se nesetkal ještě s tím, že by se někde sešla polovina členů. Čili pokud jsou pravdivé ty informace, které mi lékaři poskytují, potom tam jsou možná velmi dobře organizované skupiny členů, ale nikoli skupiny schopné usnášet se a volit delegáty sjezdu České lékařské komory. Pokud tedy na sjezdu delegátů České lékařské komory byli lidi bez mandátu, znamená to, že nemohli ani zvolit prezidenta České lékařské komory. Je tedy otázka, kdo reprezentoval lékařský stav v posledních možná deseti letech. Možná, že i to bychom si měli vyšetřit, a možná bychom se mohli zeptat, zdali zde nedocházelo k nějakému zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo co já vím.

Ale to jsou věci, o kterých bychom měli hovořit, neboť jak jsem tedy dokumentoval, měli bychom odmítnout politickou pěnu a měli bychom se zastavit aspoň nad tím faktem, že u nás jsou pacienti, kteří jsou velmi mizerně léčeni za drahé peníze. Měli bychom si uvědomit fakt, že v našich nemocnicích… (nedořečeno), přestože máme Českou lékařskou komoru, která garantuje odbornost a dbá na etiku, tak v jejím čele, pokud jsem se nemýlil, tedy pokud jsem se mýlil, tak je mi to líto, byl člověk odsouzený právě spíš za etické problémy. A toto všechno bylo šlo ale odmítnout, překročit, a já jsem pro, abychom toto všechno překročili, ale abychom s tím skončili. Víte, mně je jedno, ať se na mě paní ředitelka nezlobí, kdo bude v čele zdravotní pojišťovny. Já jsem tam nelítal po chodbách, abych něco vyjednával. A je mi jedno, kdo bude ministrem zdravotnictví. Ale strašně bych si přál, a strašně bych přál občanům této země, aby měli fungující zdravotnictví, a aby, až budou říkat, že máme zdravotnictví na světové úrovni, aby to byla pravda. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, z diskuse, tak jak probíhá, mi zatím není příliš patrná snaha o to, najít skutečné řešení. My jsme jako poslanecký klub KSČM byli připraveni do této diskuse aktivně vstoupit i s příslušnými návrhy či požadavky na vládu. Nicméně průběh diskuse nás přesvědčil o tom, že je třeba, abychom svoje dosavadní postoje poněkud modifikovali. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání 17 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, vaší žádosti vyhovím, ale dříve než jí vyhovím, tak prosím o pozornost. Musíme se vypořádat s procedurou tohoto bodu. Já jsem s některými z vás, zástupci poslaneckých klubů, konzultovat následující návrh, který zní: přerušit projednávání tohoto bodu, odročit jej na příští týden v úterý a začít naše jednání v úterý pokračováním projednávání tohoto bodu. Tak zní procedurální návrh. Dříve než vyhlásím přestávku na poradu poslaneckého klubu KSČM, prosím o aktivní podporu tohoto návrhu při hlasování. Je to tedy procedurální návrh.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Sděluji, že do rozpravy mám ještě přihlášky pana kolegy Miloše Patery, pana poslance Schlinga, pana poslance Recmana, pana poslance Kubinyiho, pana poslance Doktora, jsou avizovány odpovědi paní ředitelky Musílkové, takže před námi v rámci projednávání tohoto bodu je skutečně ještě obsáhlá rozprava. Proto tedy procedurální návrh - přerušit, odročit na úterý 14.00 hodin před pevně zařazenými body.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 135. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 104 přítomných pro návrh 92, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Vyhlašuji přestávku a sděluji, že budeme pokračovat ve 14.30 hodin ústními interpelacemi na předsedu vlády.

Omlouvám se, prosím ještě o pozornost. Byl jsem informován panem předsedou vlády, že nebude přítomen z důvodu pracovní cesty do zahraničí k bodu interpelace na předsedu vlády. Znamenalo by to tedy, že ve 14.30 hodin zahájíme naše jednání ústními interpelacemi na členy vlády, pokud ti přihlášení, kterými jsem já, své interpelace nestáhnou - což avizuji, že učiním. Tudíž prosím všechny, kdo jsou přihlášeni na interpelace na členy vlády, a prosím jednotlivé členy vlády, aby počítali s tím, že ústní interpelace začnou podstatně dříve, než je plánováno.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP