(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě poprosím pana poslance Pateru.

 

Poslanec Miloš Patera: Já bych si dovolil navázat na vaši řeč, zejména tím, že jedna část mé otázky měla na konec otazník a ten nebyl zodpovězen. Přesto. Pokud je v zákonu uvedeno Ministerstvo financí v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví, pak se domnívám, že všechny kroky musí být signovány zástupci obou ministerstev, a ne tam doplňovat věci dodatečně. Otázka zní: Pokud se ukáže, že tyto kroky byly špatné, jakou z toho vyvodíte personální odpovědnost a svoji osobní?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli pan ministr Rath bude reagovat. Má k dispozici dvě minuty.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Děkuji. Teď jsem udělal krátkou konzultaci s panem ministrem financí. V podstatě pracovníci Ministerstva financí vznesli zásadnější připomínku pouze k jednomu z bodů ve stostránkovém materiálu k jedné věci, k VZP akciové společnosti, kde je dlouhodobý nesoulad stanovisek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, který se táhne už několik let, kde pracovníci Ministerstva financí se domnívají, že to je dobře, pracovníci Ministerstva zdravotnictví zase, že to odporuje platnému zákonu.

Otázka vyvození odpovědnosti. Nezlobte se, paní poslankyně, páni poslanci, ale toto je rozhodnutí ve správním řízení. Ve správním řízení určitý vysoký úředník Ministerstva zdravotnictví dospěl k závěru, že je naplněna litera zákona, a v souladu s tímto zákonem vydal rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí je opravný prostředek k ministrovi. Až mi dojde, bude posouzen právníky, experty a ve lhůtách stanovených správním řádem bude řádně odpovězeno a ministrem rozhodnuto. Pokud s rozhodnutím druhá strana nebude srozuměna, má právo se odvolat ke správnímu soudu. Myslím si, že to je věc, kterých běží v této republice desítky, stovky, možná tisíce denně. Kdybychom měli každého úředníka odvolat za to, že jeho rozhodnutí ve správním řízení povede k jeho odvolání, tak si myslím, že bychom denně odvolávali tisíce úředníků.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo pravděpodobně poslední, co bylo řečeno k interpelaci pana poslance Patery. Dalším, kdo je ještě připraven interpelovat ve věci nucené správy VZP, je pan poslanec Petr Tluchoř. To je v této sérii poslední interpelace k této věci na pana ministra Ratha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře, budu velmi stručný. Teď jste mluvil o závěrečném protokolu kontrolní zprávy. Vrátím se v historii o maličkou chvíli dopředu, nebo přesněji zpátky k materiálu, který se jmenuje Informace o výsledku hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za první pololetí roku 2005.

Pane ministře, prosím, jste schopen zde na mikrofon před Poslaneckou sněmovnou vyvrátit, že na základě vašeho přímého příkazu jako prvního náměstka ministra zdravotnictví byly z již podepsaného materiálu pány ministry Škromachem a Sobotkou vypuštěny všechny pasáže, které se týkají vlivu vyhlášky 50/2005 na stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, pane poslanče, je to jednoduchá odpověď. Materiál byl připravován pro vládu a nebyl podepsán ani ministrem Škromachem, ani panem ministrem financí, ani mnou. Materiál byl přepracován, opakovaně přepracováván podle aktuální situace na Ministerstvu zdravotnictví, jako jsou přepracovávány podle změn aktuální situace desítky materiálů, protože každý materiál má nějaký život. Je vypracován určitým úředníkem, pak jde k gesčnímu řediteli odboru, pak k náměstkovi, pak k ministrovi. Když se komukoliv z této kaskády na tom materiálu něco nezdá, tak je to vráceno, dopracováno, přepracováno. Normální úřednický postup, kterých se děje na ministerstvu denně desítky, ne-li stovky. I s tímto materiálem bylo nakládáno naprosto shodně jako s jakýmkoliv jiným materiálem. Do vlády šel tak, jak opustil Ministerstvo zdravotnictví, a vláda ho vzala na vědomí pro informaci. Na vládě k němu nevznesl připomínku ani ministr financí, ani ministr práce a sociálních věcí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tluchoř ještě jednou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, pane ministře, taková praxe manipulací, vašich přímých pokynů je praxí běžnou na Ministerstvu zdravotnictví, jestli jsem tomu správně rozuměl. To se mi příliš nelíbí, přiznávám.

Nicméně se chci zeptat. Říkáte, že materiál nebyl podepsán. Nicméně je pravdou, že na váš přímý pokyn došlo k odstranění části, která se týká vyhlášky 50, jestli to bylo na váš pokyn, nebo jestli šlo o nějaký vnitřní běh, na který vy jste neměl žádný vliv?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, můžete reagovat na tuto otázku.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Dámy a pánové, myslím si, že každý ministr je vedoucí svého ministerstva, vedoucí šéf velkého správního úřadu. Všechny materiály, které jsou zásadní povahy, tak samozřejmě každý ministr, pokud se mu nějaká část této věci nezdá, tak to dává svým spolupracovníkům, svým podřízeným předělat. To je logické, pokud ministr je ministr. Jestli tedy kolegové z Občanské demokratické strany si myslí, že ministr je jenom vycpaný panák, který podepisuje tak, jak mu to úředníci nosí, a nic jim nevrací k předělání a přepracování, tak jsem zvědav, jak to v této republice bude vypadat, až převezmou vládní odpovědnost. Jsem zvědav, až některý z poslanců dnes opozičních bude sedět na ministerstvu a vše, co mu přinesou úředníci, bezduše přenese jinam.

Samozřejmě každý materiál, který dostáváme a který je zásadní, já čtu. Budete se divit, ale čtu. Pokud se mi tam něco nelíbí, tak to vracím s příslušnými pokyny a poznámkami příslušným úředníkům k úpravám, k přepracování, k předělání, nebo dokonce k zamítnutí. Nejsem tam pro okrasu, jsem tam pro práci. Nevidím na tom nic divného.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je poslední slovo k interpelaci pana poslance Tluchoře. Další interpelace je interpelace pana místopředsedy Ivana Langera na ministra Františka Bublana ve věci doprovodu policistů nucenému správci VZP. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, dovolte mi na úvod konstatovat, že pan ministr Rath, jak je Rath (rád?), neodpověděl na jasně položenou otázku jasně položenou odpovědí, tedy ano, či ne. Nicméně moje interpelace je na ministra vnitra.

Chci se zeptat pana ministra vnitra. Na základě informací, které se objevily v tisku, měli nuceného správce Všeobecné zdravotní pojišťovny doprovázet při jeho první návštěvě VZP v jeho funkci dva policisté. Scénář měl vypadat přibližně takto. Ráno dorazil do VZP nucený správce Pečenka doprovázený dvěma neznámými lidmi s rozhodnutím o vyhlášení nucené správy. Dva muži se odmítají představit. Až po naléhání vyjde najevo, že jsou to policisté, jejichž úkolem prý je "zabezpečit papíry".

Na základě těchto informací si vám dovoluji položit, pane ministře, otázku zda jsou tyto informace médií pravdivé, zda skutečně doprovázeli nuceného správce Pečenku dva policisté, zda jejich úkolem skutečně bylo zabezpečit papíry, případné jaké papíry. Kdo rozhodl o nasazení těchto policistů a jakým přesným úkolem policisté byli pověřeni. A z jakého zákonného důvodu tito policisté doprovázeli nuceného správce.

Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Pan ministr Bublan odpoví. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP