(15.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

A pak by se nám velmi rychle stalo, že by z těchto sídlišť prakticky u každého města vznikla sociální ghetta. Co znamenají sociální ghetta, o tom myslím hovoří např. poslední události ve Francii. My v žádném případě nesmíme připustit, aby takováto sociální ghetta vznikla na našich sídlištích. Proto vláda i naše ministerstvo činí veškeré kroky, aby naopak posílily nejrůznější dotační tituly pro rekonstrukce panelových domů, a velmi intenzivně ve spolupráci s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky podporované ostatními novými členskými zeměmi jednáme o tom, abychom v příštím finančním období posílili dotace na rekonstrukce panelových sídlišť.

Myslím si ovšem, že opravdu nemůžeme v tomto okamžiku rozlišovat ten problém podle okresů, ale brát ho jako takový. Ten důvod, proč ho nemůžeme rozlišovat, je také mimo jiné v tom, že problémové regiony, resp. okresy se mění. Mění se s tím, jak se vyvíjí sociální situace. Potom nakrásně může nastat situace, nebo by mohla nastat situace, pokud by to rozdělení trvalo i nadále, že by v určitém okrese sociálně postiženém byla přijata půjčka, byla by zaúvěrována s těmi pěti procenty, ten okres by v průběhu té částky vypadl ze sociálně potřebných, ale nicméně všichni ti, kteří by tu půjčku dostali, by pokračovali v pobírání této výhody až do konce splácení celého úvěru. Stejná situace a stejný model samozřejmě platí i obráceně, to znamená, kdyby měl naopak ten člověk nebo ta skupina lidí smůlu a úvěr si vzali v době, kdy ten okres není sociálně postižený, a posléze se stane, tak by zase neměl na tuto podporu nárok. Proto se domnívám, že tady tento způsob je pravděpodobně rozumnější. Nicméně, jak jsem říkal, uděláme všechno pro to, aby půjčky, resp. dotace na rekonstrukce panelových sídlišť byly ještě výhodnější, než jsou doposud.

Jenom pro vaši informaci, pane poslanče, vám chci sdělit, že se také zabýváme velmi intenzivně myšlenkou, jestli to rozdělení podle okresů na sociálně postižené a strukturálně postižené je správné a jestli bychom neměli přejít na menší jednotky, to znamená na tzv. obvody obcí s rozšířenou působností, které podle našeho názoru mnohem precizněji popisují skutečný stav, protože při těch okresních průměrech mnohdy se do toho dostávají i oblasti, které ten problém nemají. Při této věci narážíme samozřejmě na určité problémy se statistikou, abychom dokázali přesně určit tady tyto obvody. Nicméně doufám, že se nám během příštího roku podaří tyto údaje precizovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Svůj čas jste vyčerpal úplně. Prosím nyní pana poslance Vymětala, který určitě využije ještě ty své minuty.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Rozumím tomu, co říkal pan ministr, že panelové domy jsou všude stejně postižené. Tomu rozumím. Ani já si nepřeji vznik nějakých sociálních ghett, ale na druhé straně je třeba pochopit, že nařízení vlády, to minulé, mělo ten sociální rozměr, že právě v hospodářsky slabých a strukturálně postižených okresech vlastně aktivizovali tvorbu nových pracovních míst ve stavebnictví, protože tam se těch panelových oprav dělalo víc. To je teď zrušené. Rozumím tomu, že prostředky se bude snažit pan ministr zvýšit, nicméně tento efekt, který dřív byl, je zrušen. Mně je velice líto, že byl zrušen a že ani pan ministr nechce tady na toto slyšet. Že by chtěl změnit v budoucnosti slabé okresy na menší jednotky, tomu rozumím, a že se ty okresy mění, tomu také rozumím. Ale ono záleží na nastavení parametrů. Všichni souhlasí s tím, že na severní Moravě a na severozápadě Čech jsou to pořád jedny a tytéž okresy, to znamená, ty nejhůře postižené jsou pořád stejné. A těch se to týká zejména a tam by se to řešit mělo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Martínek ještě bude reagovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Děkuji vám za vaše připomínky, pane kolego. Ale nicméně bohužel musím konstatovat, že to je docela problém, právě že jsou pořád stejné. Problém je právě v těch okresních průměrech, které nakonec vytvářejí ty pořád stejné okresy. Ale pokud se podíváme na tento problém podrobněji, tak zjistíme, že v republice existuje řada menších území, právě těch obcí s rozšířenou působností, které mají parametry ještě v mnoha směrech horší, než jsou v některých, říkám znovu některých, ne všech, těch okresech, oblasti, o které jste právě hovořil. My si myslíme, že prostě do budoucna nevystačíme s tím, že budou donekonečna pořád stejné okresy, ale budeme muset mnohem precizněji a rychleji reagovat na skutečný vývoj v jednotlivých regionech.

V této situaci bych si dovolil jenom říci, že podle určitých statistik, když dáme dohromady nejenom míru nezaměstnanosti, ale tvorbu např. HDP a některé další věci, pak se nám ukazuje, že nakonec i pokud se týká krajů, tak nejsou nakonec nejpostiženější ty dva, o kterých se to všeobecně traduje, ale nejhůře na tom je v podstatě Olomoucký kraj - z těch údajů. To je samozřejmě také otázka, kterou je třeba do budoucna zvažovat, tak abychom jednotlivé podpory zaměřovali opravdu precizně.

Samozřejmě beru vaši připomínku, protože je potřeba podle mého názoru u všech těchto problémových regionů vytvořit všechny podmínky pro aktivizaci tvorby pracovních sil. Doufám, že se nám podaří získat prostředky na celkově lepší podmínky pro podporu rekonstrukce panelových domů, tak aby ta aktivita stavebních firem byla větší, ale zejména vlastníků těch domů, aby byla větší při rekonstrukci panelových sídlišť, protože, jak jsem říkal, má to i sociální dimenzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Myslím, že ukončím tuto interpelaci a dám prostor panu poslanci Zbyňku Novotnému, i když tedy musím říci, že paní ministryni Bérovou máme v Manchesteru na konferenci ministrů. Ale i přesto můžete přednést svou interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, využiji možnost zde interpelaci přednést, i když ministryně, jak bylo řečeno, je nepřítomna. Ona bude totiž nepřítomna i příští týden. Hovořit k nepřítomnému ministrovi spíše připomíná hovor s telefonním záznamníkem, ale nelze jinak. Tedy:

Vážená paní ministryně, tentokrát už potřetí si dovolím zaměřit se na výběrová řízení vyhlašovaná na Ministerstvu informatiky. Na předminulé schůzi Sněmovny jsem vás interpeloval ve věci zakázky referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy. Na minulé schůzi jsem upozorňoval na nejasnosti spojené s dalšími zakázkami ministerstva, které byly posléze staženy. Dne 11. listopadu 2005 byla zveřejněna Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zpráva označující konkrétně tři nedostatky, kdy vaše ministerstvo porušilo zákon, a ve dvou případech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tendry zrušil. Mezi důvody byly uvedeny i mnou uváděné připomínky v minulých interpelacích, jako jsou nejasná zadání, nejasná hodnoticí kritéria apod.

Vážená paní ministryně, rád bych se vás opětovně zeptal, kdy bude vyvozena osobní odpovědnost zaměstnanců ministerstva nebo náměstků, do jejichž gesce jednotlivé zakázky spadají.

A dovolte mi ještě jednu otázku. Ministerstvo vyhlásilo grantový program pro oblast broadbandu ve výši 200 mil. Kč. Můžete mi říci, kdo bude hodnotitelem projektů? Zda to bude tak jako u strukturálních fondů, tedy osoby předem neznámé a vybírané z velkého počtu hodnotitelů, např. dvou set, a to z důvodu zabránění ovlivňování výsledků? Anebo členové vašeho poradního orgánů pro rozvoj broadbandu?

Děkuji vám za písemnou odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP