(14.50 hodin)
(pokračuje Kochan)

Víte, že vaše manipulace s veřejnými zdravotními prostředky ohrožuje životy hemofiliků a onkologických pacientů? A nakonec - uvalení nucené správy je obyčejně na krachující společnosti. Je VZP skutečně krachující? Když ano, vyzývám všechny pojištěnce, aby ji co nejdříve opustili.

Čekám věcné odpovědi, ne konfabulace. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Kochana. Prosím pana ministra Ratha, má opět pět minut k dispozici. Prosím o klid.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: V pěti minutách zvládnout něco, co by bylo na půldenní přednášku, je velmi obtížné. Snad jsem podchytil ty nejdůležitější věci.

Jistě, mám koncepci, tou koncepcí je evoluční vývoj našeho systému, odstraňování největších chyb, a inspiraci jednoznačně čerpám v systémech příbuzných, jako je třeba systém rakouského zdravotnictví. Pokud ho pan poslanec a další poslanci a poslankyně znají, tak vědí, kam mířím.

Otázka nedostatku léků pro pacienty s roztroušenou sklerózou, popřípadě onkologických pacientů. O takovém nedostatku, zásadním nedostatku nevím. Nevím, že by nějaký takový zásadní nedostatek hrozil, ale pouze se mění systém nákupu těchto léků, přičemž finanční prostředky budou zachovány, dokonce teoreticky mohou být i pro pacienty, kteří potřebují některé drahé léky, navýšeny. Je to způsobeno změnou úhrad. Tím, že se zavádí na příští rok paušální systém úhrad. To znamená, že nemocnice dostanou tyto prostředky agregovány, tedy prostředky jak za zdravotnický materiál, tak za léky - drahé, levné, další. Čili ten lékař má daleko širší manévrovací možnost, lékaři získají daleko větší možnost stanovovat priority, než měli doposud. Takže ani pacienti s roztroušenou sklerózou, ani onkologičtí pacienti nebudou v žádném případě ani ohroženi, ani nedostanou méně péče.

Krachující VZP. Ano, Všeobecná zdravotní pojišťovna je ve vážných hospodářských problémech, má kumulovaný dluh nějakých 14 miliard, což není žádná legrace, a pokud bychom to nechali takto dál, tak by skutečně mohla skončit v krachu. V tuto chvíli je pod nucenou správou, tedy pod garancí českého státu, a předpokládám, že by se její hospodaření mělo v příštím roce výrazně zlepšit, z čehož budou profitovat především pacienti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo pana ministra Ratha. Pan poslanec Kochan využije minuty, kterou má k dispozici. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu ministrovi, že mi nastínil svůj program ve zdravotnictví, a skutečně se těším, že hospodaření VZP bude čím dál lepší. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pravděpodobně pan ministr už nemusí nic dalšího dodávat, můžeme ukončit tuto interpelaci.

Další je pan poslanec Miloš Patera, ten bude interpelovat pana ministra Ratha ve věci uvalení nucené správy na VZP. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, 8. 11. proběhla kontrola na Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tato kontrola byla složena ze zástupců Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. Pochopitelně i ze zástupců VZP. Až potud vše v pořádku. Z tohoto šetření vyplynul protokol č. 1/2005 o kontrole ve VZP, který byl vzápětí doplněn, bez vědomí účastníků této kontroly, pracovníky VZP (?). Cituji stanovisko Ministerstva financí: K tomuto sdělení zástupci Ministerstva financí ČR konstatují, že uvedené úpravy nebyly provedeny v součinnosti obou ministerstev a byly ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR do protokolu zařazeny až po ukončení kontrolní akce. Z uvedeného důvodu zástupci Ministerstva financí ČR navrhli, aby protokol byl předán bez úpravy bodu 2 a bez nově zařazeného bodu 6 a byla okamžitě zahájena kontrola se zaměřením na obsah těchto dvou bodů. Následně pracovníci Ministerstva financí zásadně nesouhlasí s bodem č. 6.4 na straně 64 protokolu, který se týká pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny, a. s.

Jelikož se právě tyto body objevily v důvodové správě pro uvalení nucené správy, chci se zeptat pana ministra, pokud se prokáže, že touto manipulací byl možná i ten, kdo vypsal nucenou správu, uveden v omyl, zdali z toho vyvodí personální důsledky, a pokud to bylo i přímo s vaším vědomím, zdali z toho vyvodíte i sám pro sebe osobní odpovědnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Patery. Znovu ministr zdravotnictví David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Dámy a pánové, pane poslanče, odpověď je jednoduchá. Zákon 551/1991 Sb., tedy zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně, říká, že kontrolu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí. Pokud toto ministerstvo zjistí nějaké nedostatky, a cituji přesně ten zákon, toto ministerstvo, tedy Ministerstvo zdravotnictví, je oprávněno vyžadovat nápravu od Všeobecné zdravotní pojišťovny - bod a), či b) zavést nucenou správu.

Z tohoto vyplývá, že toho 8. 11. ne že proběhla kontrola, to byl nějaký bod, kdy ta kontrola se blížila ke konci. Byl připraven kontrolní protokol. Byl připravován úředníky jak Ministerstva zdravotnictví, tak financí. Úředníci Ministerstva zdravotnictví do své části, kterou připravovali, dali určité body, které popisují reálnou situaci ve VZP tak, jak je. To znamená deficit, nenaplňování rezervního fondu, neplnění úkolů plynoucích ze zákona u fondu prevence, spornou otázku Všeobecné zdravotní pojišťovny, akciové společnosti atd. Pracovníci Ministerstva financí při konečném závěrečném jednání nad tímto protokolem, před jeho předáním, tedy před ukončením té kontroly, ne po ukončení, ale před ukončením té kontroly, respektive první fáze té kontroly, vznesli určité požadavky, že tento text vznikl jenom na Ministerstvu zdravotnictví, nikoli na Ministerstvu financí. Což je ale logické, protože ty texty se dávají dohromady, těžko tým několika lidí je schopen sepisovat 50-, 100stránkový text v danou chvíli na jednom místě, čili to ti dotyční úředníci dávají dohromady z různých podkladů a z různých věcí. Ta kontrola není skončena, jak jsem říkal, protože byl předán ten kontrolní protokol - mimochodem, to budu také říkat, možná někteří z vás zaznamenali, že jsem tady říkal, že ty námitky psala pro VZP soukromá firma; ano, psala, mám pro to dokonce písemný důkaz. Vypracovala to jistá advokátní kancelář na Praze 2, čili paní ředitelka Musílková tady vědomě neříkala pravdu, když říkala, že námitky proti této kontrole zpracovávali pracovníci VZP; nikolivěk, zpracovávala to advokátní kancelář na Praze 2, můžu vám to případně ukázat, pokud by vás to zajímalo. Otázka kontroly tedy ještě není ukončena, ten proces běží a bude ukončen až po tom námitkovém řízení, počítám během několika týdnů.

Důvody nucené správy. Nucená správa je na podkladě správního rozhodnutí. Ty důvody jsou tam vyjmenovány a jsou to přesně důvody ze zákona, tedy porušování zákona 551 a zákona 48 spolu s porušováním vyhlášek z toho plynoucích, tak jak je popsáno. Pokud má pojišťovna k tomu nějaké výhrady, může podat odvolání, může dokonce poté podat žalobu ke správnímu soudu. Čili to je typicky správní záležitost, ke které já se budu vyjadřovat pouze jako odvolací orgán v rámci vnitřního řízení na Ministerstvu zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP