(15.50 hodin)
(pokračuje Kühnl)

K osobě pana Pačínka. Je to samozřejmě nezpochybnitelný odborník na zbraně, který také skoro celý svůj život strávil v této oblasti. Mimochodem člověk, který byl za normalizace perzekvován, propuštěn ze služebního poměru, později, po roce 1989, reaktivován, do věku 55 let potom v hodnosti podplukovníka v této oblasti pracoval. Poté co odešel do zálohy, pracoval dále jako občanský zaměstnanec zmíněného úřadu s dlouhým názvem a skutečně prováděl kontrolu ve prospěch Policie České republiky, pokud šlo o zmíněné pistole. Byl to právě on, kdo zjistil tyto závady vlasových trhlinek při tzv. periodických kontrolních zkouškách, tj. zkouškách životnosti, kdy se provede tolik výstřelů, kolik je životnost příslušných pistolí, a předepsaným způsobem a v předepsaném čase, tj. bezodkladně nahlásil tyto skutečnosti pracovníkům prezidia Policie České republiky Ing. Pavlu Musilovi, a další řešení bylo potom v rukou Policie České republiky. Nedopustil se tedy žádných pochybení. Tolik k druhé otázce pana místopředsedy Langera. Pokud si to pan místopředseda bude přát, nechám prověřit samozřejmě znovu.

Pokud jde o údajnou skutečnost, kterou nemohu úředně potvrdit, ale z neúředních zdrojů mám tyto údajné skutečnosti, že asi šest měsíců poté, co odešel do starobního důchodu jako občanský zaměstnanec, dostal nabídku od České zbrojovky Uherský Brod a asi po dobu šesti měsíců vykonával zaměstnání v místě výstupní kontroly v této zbrojovce.

Pokud se mě pan místopředseda ptá, osobně nepovažuji za ideální, možná ani ne za správný tento jeho postup, ale je to postup, možná bohužel, zcela zákonný. Žádný zákon mu nebrání a já nemohu na Ministerstvu obrany postupovat jinak než podle zákona. Čili samozřejmě Ministerstvo obrany stejně tak jako žádné jiné ministerstvo nevkládá do běžných smluv, a samozřejmě pan Pačínek byl běžným zaměstnancem, žádné tzv. konkurenční doložky, jinak třeba běžné v komerční oblasti. Já ovšem neříkám, že bych nepřivítal, kdyby v zákoně taková možnost, nebo dokonce povinnost pro státní úřady existovala, a chtěl bych z tohoto místa říci, že při všech dosavadních jednáních o formě zákona o střetu zájmů jsem vždycky prosazoval a budu i nadále prosazovat jeho co nejširší záběr, tak aby se právě nevztahoval jenom na volené mandatáře, ale také alespoň na některé vyšší úředníky ve státní správě, ale také v samosprávě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Langera, aby svou interpelaci ještě doplnil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, děkuji za odpověď, kterou považuji za poměrně vyčerpávající. Chci jenom uvést, že podstatou mé interpelace nebylo zpochybňování pana Pačínka. Já nemám v ruce žádný důkaz, a proto na rozdíl od pana ministra Ratha nikoho neobviňuji z ničeho. Skutečně jeho případ sloužil k položení otázky, která má charakter systémový, tedy jak čelit syndromu otočných dveří, který odborníci na korupci považují za velmi rizikový. Podstatou mé interpelace tedy bylo zjistit, jaká je praxe na Ministerstvu obrany a zda Ministerstvo obrany, ač to zákon neukládá přímo, s něčím takovým, jako je zavedení konkurenčních doložek přinejmenším u pracovníků, kteří přicházejí a vstupují do nových pracovněprávních poměrů, jestli s něčím takovým Ministerstvo obrany počítá.

Jinak s názorem pana ministra na zákon o střetu zájmů jsme zajedno. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, prosím ještě zhruba o dvě minuty.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nebudou to ani dvě minuty. Ministerstvo obrany ve služebněprávních vztazích a v pracovněprávních vztazích nemůže postupovat jinak, než jak ukládá zákon; nemůže tedy postupovat jinak než celý zbytek státní správy. Myslím si ale, že tento případ, a já jsem panu místopředsedovi vděčný, že ho sem vnesl, osvětluje nutnost, abychom se touto situací zabývali. Princip otevřených dveří opravdu šťastný není a myslím si, že při následném projednávaní zákona o střetu zájmů budeme mít příležitost v této věci dále jednat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je asi vše, co může dnes zaznít k interpelacím. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Nemohu bohužel v této chvíli přejít rovnou k písemným interpelacím, takže budu muset udělat pauzu do 16.15 hodin. Jenom bych vás všechny požádal, aby v 16.15 hodin Sněmovna mohla pokračovat písemnými interpelacemi, takže apeluji i na ty, kteří jsou v kanceláři, aby se na 16.15 hodin dostavili do sněmovny, kdy budeme pokračovat písemnými interpelacemi, které jsme si schválili do programu schůze. Přestávka zhruba 20 minut, v 16.15 hodin pokračujeme.

 

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP