Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marie Stiborová

Schůze: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 17 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 25 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 2 (20. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 5 (20. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
části č. 20-21 (21. 4. 1993)

Bod č. 17
části č. 26-27 (22. 4. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377
část č. 10 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37, část č. 42 (10. 7. 1993)

Bod č. 40
část č. 45 (10. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
část č. 49 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 47 (8. 12. 1993)

Bod č. 30
část č. 50 (8. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 57 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210
část č. 60 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu
část č. 8 (8. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 1 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
část č. 3 (23. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 37 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 49 (28. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 2 (31. 10. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - prvé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 1 (6. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 63 (15. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP