Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Raška

Schůze: 3, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 1 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (23. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 8 (23. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 34 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 20, část č. 26 (20. 5. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 12, část č. 17 (2. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (2. 12. 1993), část č. 18 (3. 12. 1993)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 12 (8. 7. 1994)

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993
část č. 31 (9. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 26 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 27 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 57 (29. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 61 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 10
část č. 19 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 12 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 62-63 (15. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 1 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP