Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Libor Novák

Schůze: 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 32, 34, 37, 39

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 25 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 19 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 21, část č. 28 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 14 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 26 (9. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 13 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 18
část č. 41 (7. 12. 1993)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 25 (29. 4. 1994)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 52 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 9, část č. 11 (27. 9. 1995)

Bod č. 14
části č. 17-19 (27. 9. 1995)

Bod č. 31
části č. 26-27 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 3 (6. 2. 1996)

LXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 (sněmovní tisk 2030) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

CV. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - třetí čtení
část č. 60 (15. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP