Předpis 114/2022 Sb.

Citace114/2022 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka57 (10. 5. 2022)
Účinnostod 10. 5. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)