Předpis 405/2012 Sb.

Citace405/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
Částka148 (27. 11. 2012)
Účinnostod 1. 2. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
683 Novela z. o vyvlastnění
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1


ISP (příhlásit)