[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré pjsemné památky české i morawské. Díl I. Praha, 1840, s. 245-296.]

Sněmownj wěci České od roku 1440 do 1446

č. 1Zápis a list mjrný wšech stawů králowstwj Českého na sněmu obecném w Praze, r. 1440, 29 Jan. Z originálu w archivu hrabat Černjnů w Gindřichowě Hradci.
č. 2Zápis na mjr zemský krage Boleslawského. Na sgezdu kragském w Nimburce,10 Mart. 1440. Ze starého rkp. knihowny knjžat z Lobkcwic w Praze, list 387 sl.
č. 3Zápis na mjr zemský čtyř spogených kragů Kauřimského, Čáslawského, Chrudimského a Hradeckého. W Čáslawi, na sgezdu 17 Mart. 1440. Z téhož rukp. l. 390 sl.
č. 4Zápis obecného sněmu o wolenj krále. W Praze, 15 Jun. 1440. Z téhož rukop. l. 383.
č. 5Přjsaha wolitelů. Z rkp. Liber Privilegiorum nahoře dotčeného w archivu Pražském, l. 143.
č. 6Wěřicj list poslům od stawů králowstwj Českého ku knjžeti Albrechtowi Baworskému daný. (W Praze),  29 Jun. 1440. Z originálu w archivu řjše  Baworské w Mnichově
č. 7Artikulowé podanj od stawů král. Českého knjžeti Albrechtowi  Baworskému na králowstwj wolenému. 1440. Z orig. tamže.
č. 8Králowá Alžběta  napomjná stawy České, aby při wolenj krále ničeho s knjžetem Baworským před se nebrali, cožby bylo proti gegjmu i syna gegjho   dědickému práwu ku koruně České. W Haimburce, 27 Aug. 1440. Ze sauwěkého přjpisu w archivu Třebonském.
č. 9Přednešenj poslů, od králowny Alžběty stawům král. Českého na sněm obecný wyslaných. W Praze, 29 Jan. 1442. Ze sauwěkého auřednjho přjpisu tamže.
č. 10Cjsařowá Barbora stawům králowstwj Českého na sněmu obecném   shromážděným o swých nesnázech s p. Hanušem z Kolowrat a Mikulášem Borotinským zpráwu dáwá. Na Mělnjce, 6 Febr. 1442. Z originálu tamže
č. 11Páni Češtj p. Oldřichowi z Rosenberka oznamugj, že gsauce k tomu předešlým sněmem zmocněni, pokládagj zemi sněm obecný w Praze ke dni sw. Alžběty neyprw přjštj. W Praze, 10 Oct. 1442. Z orig. tamže
č. 12Páni a stawowé na sněmu sebránj stjžně pjšj p. Oldřichowi z Rosenberka, genž byl přigjti nedbal, zwauce ho k nowému sněmu w oktáv nowého léta n. př. W Praze, m. Nov. 1442. Ze sauwěkého přjpisu tamže.
č. 13Gednánj mezi stawy Českými a králem Fridrichem Řjmským na  roku  Swatomichalském we Wjdni, r. 1443. Ze sauwěkých přjpisůw tamže.   (Psanj Jana z Pernšteina z originálu).
č. 14Páni Češtj oznamugj p. Oldřichowi z Rosenberka, že pokládagj sněm w oktáv nowého léta n. př. do Prahy. W Praze, 12 Nov. 1443. Z orig. tamže.
č. 15Fridrich král Řjmský, p. Alšovi Holickému ze Šternberka, chwálj to, že na sněmu swoleno ku králi Ladislawowi, a omlauwá se, že nynj hned o wěci České gednati nemůže. We Wjdni, 2 Máge 1444. Ze sauwěkého přjpisu tamže.
č. 16Fridrich král Řjmský Stawům Českým na sněmu Pražském sebraným: aby Wilémowi z Ilburka krage Loketského hubiti nedali. W Normberce, 9 Oct. 1444. Z orig. w arch. Třebonském
č. 17Artikulowé Brodštj, čili: gednánj na obecném sněmu w Brodě Českém, r. 1444, w Nov. držaném. Ze sauwěkých přjpisůw tamže.
č. 18Zápis sněmu Kutnohorského pod zpráwau p. Jiřjho z Poděbrad. Na Horách Kutnách, 24 Jun. 1445. Z přjpisu tamže.
č. 19Páni gednoty Poděbradské na sněmu Kutnohorském sebranj pánům krage Plzeňského oswědčugj se w tom, čeho k obecnému dobrému žádagj. Na Horách Kutnách, 30 Apr. 1446. Z orig. tamže
č. 20Zápis welikého sněmu Pelhřimowského. W Pelhřimowě, 12 Jun. 1446. Z několikera sauwěkých rukopisůw; originál nacházj se w archivu Třeboňském.


Přihlásit/registrovat se do ISP