14.

Páni  Češtj   oznamugj  p.   Oldřichowi  z Rosenberka, že pokládagj sněm w oktáv nowého léta n. př. do Prahy.

W Praze, 12 Nov. 1443.

Urozenému pánu Oldřichowi z Rozemberka, přieteli našemu milému.

Službu swú wzkazujem, urozený pane, přieteli milý! Dáwámeť wěděti, že když sme z Wiedni wyjeli, obeslali sme p. Ptáčka, a s ním i s Trčkú sme na Lipnici rozmluwili o sněmu, chtějíce od nich srozuměti, kdyby se jím zdálo aby položen  byl.    Na  to  nám swú  odpowěd  dali, že  se  žádnému lépe nehodí  sněm položiti, nežli nám posluom, kteří sme u krále byli; a že tu moc máme, abychom položili na který čas se nám zdáti bude. I jmenowali sme jim týden po nowém létě. Protož pane, zdáli se tobě, aby na swrchupsaný čas položen byl, aby nám to po swém listu wzkázal, abychom na ten čas pány i města obeslali. A ty také pane na swé straně aby je obeslal, aby na swrchupsaný den k sněmu do Prahy přijeli; jehož se nám zdá, aby na jiný čas prodlen nebyl pro wšecky wěci. Neb wieš, že sme spolu na tom zuostali; nebť jsú dobří lidé, páni a rytieřstwo s námi o tom mluwili, řkúce čím spieše, tiem lépe. Protož rač nás s odpowědí nemeškati. Dán w Praze, den swatých pěti Bratruow, anno etc.

Menhart z Hradce, najwyšší purkrabie Pražský, Zbyněk Zajiec z Hazmburka, purkmistři a konšelé Starého a Nowého měst Pražských.Přihlásit/registrovat se do ISP