5. 

Přjsaha wolitelůw.

 

In hac forma praestiterunt juramentum electores Regis Bohemiae, quilibet in speciali:

 

Já N. přisahám bohu, matce božie, wšem swatým, i obci wší koruny České, že w gednání a wolení krále Českého nebudu jinak raditi ani koho woliti z wuole a úmysla swého, než upřiemne, cožby bylo k chwále boží a obecnému dobrému koruny této, w tom nic nehledě strannieho, ni pro přiezeň, ni pro dary, ni pro kterýkoli užitek swuoj, ani otpierati z hněwu, nepřiezni aneb kterékoli nechuti,  řádnému a k tomu hodnému, kterýžby byl k tomu nalezen zpósobný, tak daleko, jakoby najdéle rozum muoj stačiti mohl. A o těch wěcech potřebných, cožkoli bude mluweno, i o wolení krále, slibuji pod tuž přísahu w tajnosti zachowati, a obyčejem ižádným toho newynáseti, ani kterakkoli zjewowati člowěku ižádnému. Toho mi buoh pomoz i wšichni swětí a božie umučenie.

 

Isti vero electi sunt ad equitandum pro Rege: Dominus de Rosis, D. Menhardus, D. Hynce Ptak, D. Jiřiko Boček, D. Jaroslaw Plichta; Joh. Smiřicky, Hertwik, Jakubek, Wencesl. Zmrzlik, Malowec; Pessiko de Kunwald alias a Stella, Paulus Jetřichonis.


Přihlásit/registrovat se do ISP