11.

 

Páni Ceštj p. Oldřichowi z Rosenberka oznanaugj, že gsauce k tomu předešlým sněmem zmocněni, pokládagj zemi sněm obecný w Praze ke dni sw. Alžběty neprw přjštj.

10 Oct. 1442.

 

Urozenému pánu, p. Oldřichowi z Rosenberga, přieteli našemu.

 

Službu naši wzkazujem, urozený pane a přieteli milý! Jakož sme na prw-niem sněmu v Praze spolu zuostali, že sme pošly naše wyslali k Králowé Milosti a ku panóm Rakúským o wěci našie zemi potřebné; a dále sme spolu zuostali, buď nebo nebuď rok s králówú a pány Rakúskými, kdyžby sie naši poslowé zasie wrátili, my abychom sněm měli, jakožto z swolenie prwnieho sněmu my jsme k tomu wydárii, abychom nynie moc měli sněm položiti; a jakož také i ten rok minul jest s králowú i pány Rakúskými, toho my newieme pro kterú příčinu: a pak teď nynie my i jiných mnoho dobrých lidí o swé potřeby a swých přátel sjeli sme sie : tu mezi jinými řečmi w spolurozmlúwaní páni, rytieři, panoše i města na nás jsú žádali, abychom sněm wšie země našie položili, a to podlé smlúwy prwnieho sněmu; a tak sme zespolka wšichni sie ustanowili, aby byl sněm wšie země, den swaté Alžběty najprw příštie zde w Praze. A protož milý pane, žádámeť i prosíme, pro této země dobré a poctiwé, aby také ráčil býti na ten den bez odtahowánie, nebo jiní wšichni sie též obsielaji; i  také aby ráčil pány a zemany sobě přisedície k tomu obeslati. Také kniežata Slezská i páni Morawští jsú obesláni, i jiná města a rytieřstwo této koruny příslušná, aby byli k tomu sněmu; a jiného newieme, než že budú mnozí. A toto rač wěděti, že nepřičinímeli sie k tomu spěšně a zespolka a z jedné wuole nebudem jednati o pána a o upokojenie této země, že konečná záhuba naše blíží sie; a potom bychom rádi jednali, nebudem moci zlostem odolati, a dlúho bez pána budem pro naši neswornost. I wěřímeť pane, že pro ižádnú wěc nezmeškáš swú příjezdú na ten den, aťby sie nestesklo jiným zde ležeti. A to rač učiniti napřed pro buoh, pro obecné dobré a poctiwé našie země, tudiež také i swé chudinky dobré ; jakož w tom nepochybujem, že meškati nebudeš. Dán w Praze, w středu před sw. Hawlem.

Aleš ze Šternberka a z Holic, Zbyněk z Hasmburka, Jiřk z Kunstatu a z Poděbrad, Hanuš z Kolowrat, Zdeněk ze Šternberka a z Konopiště, Jan ze Smiřic, purkmistři a konšelé měst Pražských.Přihlásit/registrovat se do ISP