6.

 

Wěřicj  list poslům od   stawůw  králowstwj   Českého ku knjžeti Albrechtowi  Baworskému daný.

(W Praze), 29 Jun. 1440.

 

Wysoce urozenému pánu a panu Albrechtowi z božie milosti falcgrafowi z Rýna a kniežeti Baworskému, pánu nám přiezniwému: my Oldřich z Rosemberka, Meinhart z Hradce najwyšší purkrabie Pražský, Aleš z Sterimberka odjinud z Holic, Hynce z Pirkšteina odjinud z Rataj, Hynek Krušina ze Šwamberka, Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, Jan z Risemberka a z Rabie, Mikuláš Zajiec z Hasemburka, Hynek Krušina z Lichtimburka jinak z Kumburka, Zbyněk Zajiec z Hasemburka, Hanuš z Kolowrat, Hašek z Walšteina, Petr z Wartemberka a ze Zwieřetic, Jindřich ze Stráže, Aleš z Žeberka, Boreš z Oseka, Beneš Libuň z Dubé, Jan Hertwik z Rúsinowa, Jan ze Smiřic, Aleš z Risenburka a z Wřeštiowa, Jetřich z Miletínka, Mikuláš z Lipy, Albrecht z Běškowic, Jakub z Wřesowic, Wilém z Nečtin a z Kornburka, Jan Štěpanowec z Wrtba, Bohuš! e z Postupic, Jan z Kunwaldu podkomořie králewstwie Českého, Oldřich Močihub z Kralowic, Wáclaw Zmrzlík z Swejšína, Humprecht z Tasnowie, Pešík z Kunwaldü purkmistr starého, Pawel purkmistr nowého měst Pražských, Martin z Maléstrany purkmistr, Waněk Haraš z Litoměřic i z jiných měst wedlé  prwépsaných nás woleneów přidaní a wydaní k wolení krále  a pána koruny České odewšie  země králewstwie  Českého:

 

Službu naši wzkazujem Wašie Milosti, wysoce urozené knieže, a posieláme k WMti urozené a statečné, pana Jaroslawa z Žirotína a Jana Malowce z Pacowa, spoluwolence naše, úmysla našeho wplně a docela zprawené; prosiece Wašie Wýsosti, což oni s WM od nás w této mieře mluwiti budu, abyste jim wěřiti ráčili tak úplně, jakožbychom sami osobně a ústně s WMti mluwili. Data feria quarta in die SS. Petri et Pauli Appstolorum, anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo (sic). (Pečetj 33 přitištěno w originálu).Přihlásit/registrovat se do ISP