16.

Fridrich král Řjmský stawům Českým na sněmu Pražském   sebraným:   aby Wilémowi z Ilburka krage Loketského  hubiti nedali.

W Normberce, 9 Oct. 1444.

Fridrich z božie milosti Římský král wždy rozmnožitel Říše, knieže Rakúské, etc.

Urození, stateční a poctiwí, nám zwláště milí!

Zpraweni jsme, kterak urozený Wilém z Ilburka kraj Loketský hubí a k škodám nemalým jej připrawuje, mimo tu smlúwu, kterúž Ciesař slawné paměti někdy w Řezně skrze pány České s jeho otcem udělal jest; jakožto listowé na to daní šíře swědčí. A poněwadž kraj Loketský koruně České přislušie, a což sie tu škody děje, to sie koruně děje a ne jiným: neřádi to slyšíme, že to trpíte. Protož od wás snažně žádáme, a pro lepší té země wás prosíme, abyste takowé wálky stawili, a jmenowaného Wiléma k tomu wedli a drželi, aby mimo takowé pewné a zapečetěné smlúwy, a mimo to že otec jeho listy hlawnie, kteréž jest měl na Loket, wydal, a wšech zápisów sie zbawil jest, a w jiné cesty sie dal, jakož swědomo jest, kraji tomu neškodil, a swých wěcí ne wálkú, ale jinak hledal, jakož slušie. Na tom nám zwláštní libost ukážete. Dán w Nuremberce, den s. Dionysia, králowstwie našeho w pátém létě.

De  mandato  Domini Regis.

Urozeným, statečným a poctiwým pánóm, rytieřóm, panošem i městóm králowstwie Českého na sněmu Pražském sebraným, nám zwláště milým.Přihlásit/registrovat se do ISP