Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Hofmann

Schůze: 35, 48, 52, 63, 70, 72, 78, 97

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 150 (9. 9. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 59 (14. 12. 2022)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 65 (9. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení
část č. 28 (4. 4. 2023)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení
část č. 175, části č. 177-178 (21. 4. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 58, část č. 60 (27. 6. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 18 (19. 7. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 257 (27. 10. 2023)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 82-83 (20. 3. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP