Stenografický zápis 59. schůze, 14. července 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


199. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1678 z 57. schůze ze dne 24. května 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Plíšek


193. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 1100/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1029/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kučera
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Alena Nohavová


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zdeněk Soukup


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Pfléger


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 998/ - třetí čtení

Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo


96. Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Vladimír Koníček


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1014/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Martin Kolovratník


99. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Markéta Wernerová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Miroslav Kalousek


100. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP