Sněmovní tisk 1002
Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 22. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 607/16, PID KORNAGTB6E3T.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1591).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/5, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 10:13.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1002/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 294, usnesení č. 1787).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 184, dokument 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 184/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 259).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1002/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1002/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 20).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6472Jan Klán11933-17050.docx (10 KB) / PDF (259 KB, 1 strana) 30. 5. 2017 v 11:41:26
6534Vladimír Koníček11995-17120.odt (21 KB) / PDF (33 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 14:30:28


Související tisk: 1001 (Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí).

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, finanční řízení, účetnictví veřejných institucí, veřejné finance

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)