(13.40 hodin)

 

Poslanec Martin Plíšek: Nyní budeme hlasovat o návrhu B pana kolegy Marka Černocha, tolik diskutované zavedení tzv. teritoriality exekutorů. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zástupce navrhovatelů? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 300 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 126 pro 21 poslanec, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Ano, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Plíšek: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přesně tak, a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 238, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 301 a ptám se, kdo je pro. Pardon, omlouvám se, odhlásím vás. Prohlašuji hlasování 301 za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci.

 

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a rozhodneme v hlasování číslo 302, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 302 z přítomných 110 pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 99.

S přednostním právem se hlásí pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, že používám přednostního práva během jednoho bodu mezi jednotlivými body, ale je tu jedna naléhavá záležitost. Jak víte, včera zemřel významný čínský disident, nositel Nobelovy ceny Liou Siao-po. Zemřel proto, že byl mnoho, mnoho let vězněn, a zejména proto, že komunistický režim mu neumožnil příslušnou léčbu v zahraničí, ač o to žádalo několik zemí jako Německo a Spojené státy americké.

V pátek má odcestovat delegace Poslanecké sněmovny na návštěvu Číny. Domnívám se, že za této situace není možné, aby Poslanecká sněmovna nevyjádřila svůj názor na to, zda si myslí, že souhlasí, nebo nesouhlasí s tak zásadním potlačováním lidských práv, která vedou ke ztrátě svobody i ke ztrátě života. Obracím se proto jako předseda TOP 09 na vedení Poslanecké sněmovny s naléhavou žádostí, ať tuto cestu zruší jako symbolický protestní akt proti tomu, jak zločinný komunistický režim zabil jednoho významného intelektuála a spisovatele. Pokud tak vedení Poslanecké sněmovny neučiní, obracím se na všechny předsedy frakcí, ať jejich delegáti na tuto cestu nejezdí. Pojedou-li tam pouze komunisté, bude to také nějaký symbol. Ale domnívám se, že zástupce žádné demokratické strany by tam za této situace odcestovat neměl.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vyjádření pana poslance předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. My budeme pokračovat ve třetích čteních, a to bodem číslo 100. Jde o

 

100.
Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka,
Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území
Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
/sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

Pan kolega Vilímec už je u stolku zpravodajů. Požádám zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby to udělala také. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 403/8, který byl doručen 31. května 2007. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 403/9.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pan poslanec Vilímec má slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, tomuto návrhu je společné ve všech čteních jedno - že byl projednáván vždycky těsně před koncem lhůty na jednání, takže i tentokrát je to 14 minut do konce. Uvidíme. Alespoň začneme.

Cílem novely zákona je učinit předně nějakou smysluplnou koncovku odškodnění, kterým se zmírní majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi. Ten poslanecký návrh jsme podávali z toho důvodu, že se jednak ne všechny oprávněné osoby vůbec dožily možnosti podat příslušnou žádost o odškodnění, a navíc aktuálně 37 oprávněných osob se sice dožilo podání žádosti, ale v mezidobí zemřely. To zcela evidentně přináší nutnost učinit v této věci určité legislativní změny. Úmyslem zákonodárců v roce 2009 zcela jistě nebylo nastavit podmínky odškodnění tak, aby se eliminovala podstatná část oprávněných osob s odškodněním proto, že vlastně fyzicky se toho okamžiku nemohly dožít. Přesně to se ale bohužel stalo.

Tento návrh zákona, který na faktický stav reaguje, byl do Poslanecké sněmovny předložen 17. února 2015, takže za tři dny mu bude dva a půl roku, a samozřejmě avizuji, že postupem doby se některé termíny v tom původním návrhu, hlavně časové termíny, staly neaktuálními. Z tohoto důvodu musely být podány pozměňovací návrhy. V zásadě máme na stole dva návrhy. Jeden je návrh ústavněprávního výboru vedený pod bodem A, doplněný o aktualizaci příslušného časového data panem poslancem Tejcem, a pak návrh B, který jsem podával společně s panem poslancem Jiřím Junkem.

Návrh ústavněprávního výboru, tedy návrh A, tzv. minimalistický, se týká výlučně případů, kdy se oprávněné osoby dožily podání žádosti, ale nedožily se ukončení správního či soudního řízení, a nebylo jim tedy vyplaceno odškodnění. Podle informací Ministerstva vnitra se to týká aktuálně 37 případů. To je návrh pro 37 případů. Chci připomenout, že v době předložení toho návrhu zákona těch případů bylo samozřejmě méně, takže ti lidé postupně umírají.

Druhý návrh, který jsem podal s panem kolegou Junkem, reflektuje situaci, kdy se oprávněné osoby ani nedožily možnosti podání žádosti o odškodnění. Považuji jej nejen za komplexnější, ale vůči oprávněným osobám i za mnohem spravedlivější. Myslím, že nikdo nemůže seriózně obhajovat stávající situaci, kdy nelze zmírnit vzniklé škody jen proto, že nežijí děti původních vlastníků. Návrh tedy rozšiřuje oprávněné osoby o manžele dětí původního vlastníka a pak o vnuky původního vlastníka. Chci zdůraznit a podtrhnout, že tento pozměňovací návrh redukuje již ten náš původní záměr vtisknutý do původního tisku a vynechává z oprávněných osob pravnuky i další oprávněné osoby v časové posloupnosti či závětní dědice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP