Stenografický zápis 57. schůze, 17. května 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor


255. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 926/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Vladislav Vilímec


257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Miloslava Rutová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec David Kádner


259. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Kořenek


340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Karel Rais
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec František Vácha
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Jan Zahradník


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Nohavová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Roman Sklenák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková


75. Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení /sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP