(12.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nicméně dovolte jenom velmi krátké vystoupení, protože to zásadní řekl pan poslanec Plíšek.

Pane premiére, já jsem vám 27. dubna napsal dopis, ve kterém jsem vás žádal, abyste se této problematice věnoval, neboť máme znepokojující informace z terénu a ze všech regionů, že s tímto institutem je zacházeno velmi necitlivě. Nejenom že je uplatňován plošně, ale že pak v jednotlivých případech Finanční správa k těm subjektům, nad kterými je uplatněn zajišťovací příkaz, postupuje způsobem, který postrádá jakoukoliv ekonomickou logiku. Odmítá se s nimi bavit o splátkovém kalendáři, odmítá se s nimi bavit o případné restrukturalizaci subjektů, odmítá se bavit o čemkoliv, co by umožnilo další ekonomické pokračování těchto subjektů. Prostě práskne jenom exekuční příkaz a prodává majetky těchto firem, které často mají za sebou bezúhonnou dvacetiletou historii, za třetinovou až čtvrtinovou cenu, což logicky vzbuzuje podezření, že často to není motivováno pouze tím, abychom vybrali prostředky do státního rozpočtu, jak nám říkal pan poslanec Chalupa, ale že je to často motivováno tím, že Finanční správa tady postupuje buď na základě vrcholného politického zadání, nebo v rámci konkurenčního boje úmyslně likvidačně. Protože z těch možných způsobů, které ten státní úředník má, volí ten, který vylučuje další ekonomické pokračování příslušného subjektu. Prostě ho zlikviduje. A v řadě případů, nejenom v těch, které tady citoval pan poslanec Plíšek, máme důvodné podezření, že se jedná o zvůli a že motivem té zvůle není veřejný prospěch a rozpočet České republiky, ale konkurenční zájmy a šíření strachu v rámci politiky této vlády, že každý podnikatel je sprostý podvodník a je potřeba mu šlápnout na krk.

Já jsem velmi ocenil, pane premiére, že již 5. května, což je velmi krátký čas - napsal jsem vám 27. dubna, vy jste mi 5. května odpověděl, že jste připraven Poslanecké sněmovně podat informaci. Leč trochu naivně jsem se asi domníval, že to vezmete méně formálně, že si skutečně zjistíte ten pravý stav. Vy jste postupoval formálně asi správně. Vy jste se obrátil na svého prvního místopředsedu vlády, ministra financí, aby vám poskytl podklad. Ten to nepochybně svěřil paní náměstkyni Schillerové, aby mu poskytla podklad, a teď došlo k té mírně úsměvné informaci, že na základě té naší korespondence paní náměstkyně Schillerová, které vy - jak jsme se dozvěděli, pane premiére - oprávněně nedůvěřujete, něco napsala svému ministrovi financí a tenhle ministr financí, kterému vy, pane premiére, oprávněně nedůvěřujete, a navrhujete jeho odvolání, vám napsal podklad a vy jste tady ten podklad přečetl.

Upřímně řečeno o takovouhle informaci jsme příliš nestáli. My jsme stáli o to, abychom o té věci skutečně vedli vážnou diskusi a především abychom jako Poslanecká sněmovna, které se vláda zodpovídá, dali nějaké nikoliv agresivní, ale velmi naléhavé stanovisko vůči státní exekutivě.

Z tohoto důvodu si dovolím zareagovat na slova svého pana předsedy rozpočtového výboru. Rozumím té jeho připomínce a také se kloním k tomu, že bychom se tím měli vážně zabývat na rozpočtovém výboru, že bychom si měli přizvat některé diskutující z těch konkrétních kauz, že bychom to skutečně měli vyslechnout, měli se tomu věnovat, k čemuž nemáme v diskusi v Poslanecké sněmovně prostor. Ale velmi prosím, abychom tu diskusi neukončovali. Velmi prosím, abychom si vyslechli alespoň návrh usnesení pana poslance Plíška, s kterým jsem seznámen, o kterém jsem přesvědčen, že není nijak agresivní a nijak nevylučuje další vedení té diskuse podrobně. Ale myslím si, že situace je do té míry naléhavá a že do té míry vyjadřuje všechny prvky zvůle, které by se státní exekutiva neměla dopouštět, že umírněné, leč zcela jasné politické usnesení Poslanecké sněmovny je v tomto případě namístě.

Děkuji, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za jeho vystoupení. Mám tady tři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Chalupa, pak poslanec Fiedler, pak kolega Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Zareaguji tady na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Nepochybně je to velmi zdatný řečník a tady zase v přímém přenosu předvedl, jak se dá zneužít vystoupení v uvozovkách zákonodárce k tomu, aby se demagogicky popsaly některé záležitosti.

Důvodné podezření. Zase se vracím. Minulý týden jsme tady zažili důvodná podezření. Pane kolego, vaším prostřednictvím, pokud máte nějaké poznatky, že někdo porušil zákon, tak vám nic nebrání v tom, abyste podal trestní oznámení, a orgány činné v trestním řízení buď zjistí, nebo nezjistí, zda se něco stalo. A jediný, kdo řekne, jestli je někdo vinen, nebo nevinen, je soud v této zemi. A důvodná podezření takto vypuštěná do éteru, to je opět něco, co sem nepatří, do tohoto zákonodárného sboru. Jestli máte nějaký konkrétní poznatek, máte možnost. Stejnou možnost mají i ty subjekty, které se cítí nějakým způsobem oprávněně postiženy, mají zákonné opravné prostředky k tomu - my jsme právní stát, předpokládám, takže mají opravné prostředky k tomu, aby se bránily. A buď se ubrání, nebo neubrání. A nemáme právo zasahovat ani do těch řízení, ani soudům do jejich práce.

To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Namnožily se mi faktické poznámky. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera, poté pan poslanec Václav Votava a další. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Mě zaujalo to, co tady říkal pan poslanec Kalousek o tom, jak vlastně výkony exekucí, které mají provádět finanční úřady, jsou drakonické, jak jsou likvidační, jak prostě za zlomkové ceny jsou prodávány majetky. Vůbec úplně se zdržím toho, abych komentoval, jestli to tak je, nebo to tak není. Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Ale mně to v podstatě v uších znělo, protože jsem tu několikrát navrhoval, abychom - protože to, co kolega Kalousek tady popisoval, jsou v podstatě častokrát případy prováděných klasických exekucí, nikoliv těch, které dělají finanční úřady, ale co dělají exekutoři sdružení v Exekutorské komoře.

Já jsem několikrát navrhoval, abychom toto řešili, aby nedocházelo k takovémuto drakonickému postihování povinných a postižených, a je pro mě překvapivé, že v jednom případě to panu poslanci Kalouskovi vadí a v jednom ne. Mnohokrát tu TOP 09 hlasovala proti tomu, abychom se tady takovými postupy začali zabývat a začali to řešit, a v tomto případě to vadí. Pro mě je zvláštní, že jednou to vadí, jednou ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Votava, potom paní poslankyně Černochová, pak paní poslankyně Němcová, pak kolega Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se jen ohradit proti slovům pana kolegy Kalouska, kdy říká, že tato vláda dělá z každého sprostého podezřelého. Proti tomu se fakt ohrazuji. Je pravda, že jsem zaregistroval od pana generálního ředitele Janečka, že každá firma je podezřelá. To mi jako dost vadí. To mi vadí opravdu. Ale proti slovům, že vláda dělá z každého sprostého podezřelého, to musím jednoznačně odmítnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP