(15.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Opět pan předseda Stanjura řekl: My chceme fiskálkompakt dodržovat a nechceme ho podepsat. Sociální demokracie ho chce podepsat, také ho podepsala, ale nechce ho dodržovat. To je známý a dlouho frekventovaný bonmot, z kterého si zoufalo, přiznám si, hlavně TOP 09, protože TOP 09 si přálo fiskálkompakt podepsat a také ho dodržovat a v tomto smyslu jsme rovněž nabízeli náš kompromis, že rádi podpoříme finanční ústavu, rádi podpoříme ústavní návrh o rozpočtové odpovědnosti, pokud to skutečně bude návrh o rozpočtové odpovědnosti a pokud bude reflektováno, že finanční ústava, ke které se vláda přihlásila, bude také skutečně věcně dodržována ve svých dvou hlavních ustanoveních, a to je hlava tři a hlava čtyři týkající se strukturálního deficitu - nikoliv běžného, to není žádná mantra. Evropská unie trvá na strukturálním deficitu a výši státního dluhu. Tento návrh kompromisu byl ale nepřijatelný, protože by to znamenalo, že to, co vláda podepsala, k tomu se také musí hlásit a musí to dodržovat. Nic takového vláda nemá v úmyslu.

Já nechci příliš zdržovat tím, s čím jistě vystoupí kolegové Vilímec i Kovářová, protože jsou to zkušení komunální politici, a co tady zmínil již pan zpravodaj, znamená, že návrh dusicí, ba téměř až likvidační pro hospodaření malých obcí.

Ještě se zeptám, že tak jako by měla cítit stud většina této Sněmovny, že jsme si vůbec něco takového dovolili poslat do Senátu, tak bych rád položil alespoň řečnickou otázku panu premiérovi i panu ministrovi financí, zda vláda necítí stud. Protože tohle nebyla žádná rychlovka. O tomto zákonu se jedná minimálně dva roky. A jestli během dvou let nebyli schopni odstranit všechny zjevné legislativní nedostatky a neprovázanosti mezi textem a ustanoveními přechodnými a závěrečnými, tak jak můžete vůbec říkat, že děláte kvalifikovaně svoji práci? V okamžiku, kdy v rozhlasu první místopředseda ANO a předseda klubu ANO - přeji mu brzké uzdravení - říká "ano, jistě, to máte pravdu, to budeme muset rychle novelizovat" - po dvou letech legislativní práce začínáme novelizovat, ještě jsme to neschválili! To je kvalita práce vlády České republiky? Už se někdo omluvil? Pořád se ještě nikdo nestydí za něco takového!

Shrnu to do tří bodů. Obsah zákona neodpovídá názvu. Tím jsem tady argumentoval ve všech čteních. Pokud by se návrh zákona jmenoval návrh zákona, který umožňuje rozpočtovou neodpovědnost jakékoli následující politické reprezentaci, tak bychom pro něj také nehlasovali, ale bylo by to alespoň poctivé, protože v takovém případě by návrh zákona - by název zákona odpovídal obsahu. Tohle je zákon o rozpočtové odpovědnosti, který však k ničemu takovému nikoho nezavazuje, jenom se tak jmenuje. Je velmi hloupé předstírat veřejnosti nebo sami sobě, že chceme rozpočtovou odpovědnost, když se to jenom tak jmenuje, ale ten návrh zákona je o něčem jiném. Nejenom tím obsahem, ale už jenom tím, že není ústavní. To znamená, jakákoliv politická reprezentace si ho kdykoliv může změnit, tak jako si každý rok měníte výdajové limity. Ty jsou také součástí běžného zákona 280/2000 Sb., také by pro vás měly být závazném, a když se vám nehodí, tak si je změníte, o 30 miliard si je zvýšíte. Tohle udělá jakákoli stejně neodpovědná politická reprezentace, jako jsou vládní strany, tak to samozřejmě kdykoli udělá i s tímhle zákonem. Jaký zákon o rozpočtové odpovědnosti? To tedy za prvé. Obsah zákona neodpovídá jeho názvu.

Za druhé. Návrh likviduje hospodaření malých obcí.

Za třetí. Je to nedodělaný legislativní paskvil.

To jsou podle mého názoru tři zásadní důvody, pro které si dovoluji požádat každého odpovědného poslance, aby souhlasil se stanoviskem Senátu a požádal vládu, ať ten paskvil předělá. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvu. Dnes od 16 hodin do konce jednání se omlouvá pan místopředseda Gazdík.

Nyní vystoupí v rozpravě řádně přihlášení. První je pan poslanec Vilímec. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan senátor velmi precizně osvětlil, proč Senát zamítl tento návrh zákona, který jsme mu poslali, nebo je to vlastně dvojice zákonů o rozpočtové odpovědnosti, které jsme jim poslali. Původně byla trojice návrhů vládních zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Ta zde v Poslanecké sněmovně ležela velmi dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že ji měl zastřešovat ústavní zákon, nezdálo se ani moc pravděpodobné, že by byla přijata. Navíc bylo hned od počátku zjevné, že jde o návrhy nevyvážené, nedomyšlené v mnoha případech a mnohdy velmi špatné.

Já jsem již při projednávání v Poslanecké sněmovně upozorňoval na skutečnost, že zatímco v případě státních financí je vládní návrh naprosto mělký, bezzubý a není žádnou účinnou brzdou před přijímáním vysokých schodků státních rozpočtů, u samospráv naopak tento zákon klade mnohé miny. Upozorňoval jsem, že vládní návrh může velmi ochromit fungování samosprávných institucí. Už i z toho důvodu, že součástí těch dvou zákonů, které nakonec Sněmovna poslala do Senátu, respektive tisků, jsou i novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších novel zákonů.

Zákony, jak všichni dobře víme, byly vládní koalicí protlačeny za každou cenu, a to i s tím, že vlastně nemají oporu v ústavním zákoně, protože ústavní změny, jak známo, schváleny nebyly. Už to samo o sobě je výrazným a nepřijatelným zásahem do ústavního práva obcí na samosprávu. Jak víte, nebo předpokládám, že víte, zákon omezuje možnost vzít si úvěr územním samosprávným celkům, pokud celkové zadlužení sektoru veřejných institucí dosáhne výše 55 %. Bez ohledu, jestli ta konkrétní obec dobře hospodaří, jestli doposud neměla žádný úvěr, je bez jakýchkoli dluhů. Prostě to je věc zjevně v rozporu s Ústavou. Současně ten návrh zákona pozastavuje převod podílu na výnosu daně v případě, že dluh územního samosprávného celku překračuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Proto jsem si byl vědom těchto závažných dopadů, a jak si možná dobře pamatujete, na poslední chvíli jsem navrhl vyjmout problematiku, ten subsektor územních samosprávných celků, z těchto zákonů, z těchto běžných zákonů. Jednalo se z mé strany víceméně o poslední pokus zamezit protiústavnosti a naprosto neodůvodněnému zásahu do práv obcí. Podotýkám, že některé z úprav rozpočtových pravidel územních rozpočtů, o tom se tady vlastně vůbec nevedla debata, to je ten jakoby změnový zákon, fakticky nemají ani s rozpočtovou odpovědností mnoho společného. Jsou v důsledku jen další byrokratickou zátěží pro obce a kraje a jejich příspěvkové organizace.

Nejde jen o mou osobní domněnku. Hned po schválení zákona mě kontaktoval například starosta města Domažlic s dotazem, zda si vůbec Sněmovna uvědomuje, co takovou novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi způsobí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP