Stenografický zápis 54. schůze, 13. ledna 2017


(Jednání zahájeno v 9.36 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček


209. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček


210. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Roman Kubíček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc


211. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 851/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Koubek


213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


214. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec František Laudát
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


207. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 12.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP