(17.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se vám omluvil, ale já jsem se trošku zabýval počítačem a provedl jsem něco, co bylo jinak, než jsem měl vůli, to znamená, zpochybňuji hlasování. To je vše. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já bych prosil...

 

Poslanec Jiří Petrů: Aby to bylo správně - hlasoval jsem pro, a mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. Ano, je to bezprostředně, nebudu komplikovat naši situaci.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování dám rozhodnout bez rozpravy v hlasování číslo 151, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 156 pro 150, proti nikdo.

 

Budeme tedy opakovat závěrečné hlasování o návrhu v tisku 413/7, protože bylo uznáno, že zápis o hlasování není v souladu s vůlí poslanců.

Zahájil jsem hlasování číslo 152 a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 157 poslanců pro 103, proti 50. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi. Ještě nepůjdou od stolku zpravodajů, protože poté, co načtu došlou omluvu pana poslance Daniela Korteho, který se omlouvá od 17.15 do 19 hodin, budeme pokračovat bodem

 

5.
Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely
monitorování a řízení veřejných financí
/sněmovní tisk 746/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 746/4. Pan senátor Miloš Vystrčil a pan místopředseda vlády a ministr financí jsou mezi námi. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Roman Procházka? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se pan senátor. Má tedy možnost vystoupit. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci, já k tomuto návrhu již nic dalšího dodávat nebudu. Pouze chci poděkovat za to, že jste mě vyslechli. Za to, jak jste hlasovali, vám bohužel poděkovat nemohu.

Zároveň vás informuji o tom, že předpokládám, že seženeme minimálně šedesát podpisů senátorů, abychom mohli podat ústavní stížnost k prvně projednávanému tisku, neboť jsem přesvědčen, že jste schválili zákon, který není v souladu s Ústavou České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi za jeho vyjádření. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem vystoupit. Nemá zájem. Ptám se zpravodaje - nemá zájem vystoupit se závěrečným slovem.

Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Kvorum už je nastaveno.

Předseda klubu sociální demokracie se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Prosím o přestávku pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V 17.19 budeme pokračovat. Vyhověl jsem žádosti předsedy klubu sociální demokracie.

 

(Jednání přerušeno od 17.14 hodin do 17.19 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po krátké přestávce v jednání. Máme nastavené kvorum 101 poslanců pro hlasování ve prospěch návrhu zákona, který Senát zamítl. Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců v sále, rozhodneme tento návrh zákona.

Kolega Kováčik se hlásí? Nehlásí. Dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP