(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. (Reakce mimo mikrofon.) Není tomu tak. Jediné, o čem teď budeme hlasovat, je zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením a to na deset dní. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

 

Hlasujeme tedy o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na deset dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 146, přihlášeno je 139, pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Končím projednávání bodu číslo 13.

 

Budeme pokračovat dalšími body, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zákony vrácené a zamítnuté Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu, abychom umožnili vystoupení senátorkám Daniele Filipiové a Miladě Emmerové a senátorům Janu Hajdovi, Peteru Kolibovi, Jaromíru Strnadovi, Radku Sušilovi, Ivo Valentovi a Miloši Vystrčilovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 147, přihlášeno je 141, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Otevírám bod

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 712/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 712/6. Vítám pana senátora Jana Hajdu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane senátore, já s dovolením chci konstatovat, že Ministerstvo zemědělství coby předkladatel tohoto zákona do vlády a do Poslanecké sněmovny bylo aktivní při projednávání tohoto zákona v průběhu jednání v Senátu. K pozměňovacím návrhům, které přijal Senát na plénu, vyjadřujeme souhlas s tím, že zásadní je posunutí termínu účinnosti jednotlivých opatření tohoto zákona, ať už jde o registraci u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, kdy je tato lhůta prodloužena k 1. září tohoto roku, a případně ta část, která se týká prodeje sudového vína na území České republiky, kdy bude možné prodávat v současném režimu do konce roku 2017 a nový režim naběhne až od 1. ledna 2018, kdy tato lhůta v zákoně, u této části zákona, je posunuta, i k této části vyjadřujeme souhlas.

Tedy já doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala znění zákona v podobě, v jaké ji přijal Senát, a vrátil ji do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Pavel Kováčik, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k návrhům Senátu. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, dobrý den. Jako zpravodaj Poslanecké sněmovny jsem samozřejmě pečlivě sledoval vývoj tisku i v Senátu. A musím říci, že Senát se s plnou zodpovědností věnoval tomu, aby došlo ke zpřesnění některých záležitostí, které zde ve Sněmovně se některým z vás, kolegyně a kolegové, zdály příliš přísné. Musím říci, že Senát se s tou materií popasoval dobře, že některé lhůty prodloužil nebo změkčil, aniž by změnil původní smysl zákona, se kterým do Senátu odcházel. Proto i já se vyslovuji pro podporu senátní verze. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Hajda.

 

Senátor Jan Hajda: Vážený pane předsedo, vážené a milé poslankyně, vážení poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednával zákon o vinohradnictví 14. prosince a přijal dva pozměňovací návrhy týkající se § 16b odst. 2 a odst. 3. V odst. 2 se konstatuje, že Senát navrhuje prodloužit přechodné období pro prodej sudových vín do 31. 12. 2017 a v odst. 3, pokud se týká přihlášení provozoven příjemců a výrobců vín, prodlužuje se lhůta ze 60 dnů na šest měsíců, poněvadž podle zjištění nepřihlášených provozoven je takové množství, že v tomto termínu by se to nestihlo.

Děkuji vám za podporu senátního návrhu, který předkládáme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Další v obecné rozpravě je pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych za klub TOP 09 a Starostové vyjádřil stanovisko k tomuto zákonu vrácenému ze Senátu.

Ani Senát neupravil novelu zákona tak, jak my jsme požadovali, tzn. aby byl vstřícnější k menším vinařům, takže nepodpoříme ani tuto verzi, protože si myslíme, že i tento zákon jde proti malým podnikatelům, malým prodejcům vín, malým vinařům, stejně jako řada kroků, které učinila tato vláda směrem k živnostníkům a malým drobným podnikatelům. Stále častěji se ukazuje, že zákony jsou šité spíše na míru velkým firmám, i tento zákon, že opravdu firmy, které si prolobbovaly některé věci do toho zákona, tak uspěly, a ti malí zase ostrouhají.

Takže tolik k tomuto zákonu a my ho určitě nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Petrů a připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, já mám názor opačný. Už zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, myslím přinesl tomuto oboru poměrně slušný rozvoj. Ten zákon měl pouze jednu slabinu, že se příliš nezabýval právě oblastí nebaleného vína. A tady se to právě ukázalo v plné míře při kontrolách, inspekci apod., že nebylo možné dohledat, kdo vlastně to víno pančoval. A to pančování představuje, když se to vyčíslí finančně, zhruba dvě miliardy ročně. Já si myslím, že stojí za to tu úpravu přijmout. Mimo jiné také ten zákon umožňuje jednu věc: aby se ročně vysadilo v České republice 170 hektarů vinic, což má zase obrovský význam pro naše vinaře. A pro úplnost bych chtěl sdělit, že jsem absolvoval velké množství jednání jak s malými vinaři, tak se Svazem vinařů a dalšími. Má to neobvykle silou podporu od všech vinařů. Nebude to pro ně téměř žádná komplikace a nebude to žádná komplikace ani pro přímé dovozce vína ze zahraničí.

Takže náš klub sociální demokracie plně podporuje senátní verzi této novely zákona. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. A až potom dostane slovo pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Já souhlasím se svým předřečníkem, že tento návrh zákona, bude-li schválen, že nějaký rozvoj přinese. Ale někomu, někomu jinému zase přinese újmu. Záleží na tom, koho tady kdo zastupuje. Je to zákon zcela v duchu koncepce oligarchicko-socialistické vlády, která se každou normou snaží prostě těm velkým přispět a těm malým ublížit. To je smysl tohoto zákona. Nebo ne snad smysl, ale to je důsledek tohoto zákona, a proto my ho samozřejmě podpořit nemůžeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP