Stenografický zápis 31. schůze, 16. září 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Černoch


196. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 2728/

Poslanec Václav Votava


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/8/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Senátorka Milada Emmerová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jan Farský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Igor Nykl
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Černoch
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Havíř
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Havíř


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Petr Kořenek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 12.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Daniel Korte


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček


193. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury

Poslanec Martin Kolovratník


194. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury

Poslanec Martin Kolovratník


195. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kolovratník

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


193. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury

Poslanec Martin Kolovratník


194. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury

Poslanec Martin Kolovratník


195. Návrh na volbu člena Rady České televize

Místopředseda PSP Petr Gazdík


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Karel Rais
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Vácha
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ivan Pilný


138. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015 /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Šrámek


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Michal Kučera
Poslanec David Kádner
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Adamec
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec František Laudát
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zdeněk Syblík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Olga Havlová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Klán


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Roman Sklenák


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP