Sněmovní tisk 309
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 128, dokument 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 10. 2015 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2015 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 249).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 10. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 10. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 298/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2612Jana Fischerová08073-10704.odt (58 KB) / PDF (94 KB, 1 strana) 8. 7. 2015 v 10:44:11


Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: regionální politika EU, regionální pomoc, regionální rozvoj, strukturální fondy, územní samospráva

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)