Stenografický zápis 26. schůze, 7. dubna 2015


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Opálka


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ondřej Benešík
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda PSP Petr Gazdík


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Birke
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Zbyněk Stanjura


28. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno od 16.12 do 16.15 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Klučka


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Nina Nováková


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Miroslav Kalousek


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek


31. Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Rostislav Vyzula


32. Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Poslanec David Kádner
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Lank
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Martin Lank
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Lank
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec David Kádner
Poslanec Bronislav Schwarz


33. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP