Sněmovní tisk 407
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 133, dokument 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 11. 2015 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 272).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 407/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 407/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 160, usnesení č. 996).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 379/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2500Nina Nováková07961-10519.doc (28 KB) / PDF (308 KB, 4 strany) 16. 6. 2015 v 09:20:15


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Školství, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: pracovní poměr na dobu určitou, učitel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)