Stenografický zápis 25. schůze, 11. února 2015


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Petr Adam
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Petr Adam
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Josef Uhlík


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vladimír Koníček


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Milan Urban
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Černoch
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Klaška


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Lukáš Pleticha


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Lukáš Pleticha


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

Poslanec Igor Nykl
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Karel Rais
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Rom Kostřica
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Adolf Beznoska


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


35. Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Václav Votava


47. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Vozdecký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik


38. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek


53. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Martin Novotný
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Adam
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Lank
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec František Vácha
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Vácha
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec David Kádner


33. Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Nykl
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP