Sněmovní tisk 301
Novela z. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 808/14, PID KORN9KGJAXEP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 482).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 301/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 9:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 620).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 32, dokument 32/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 19 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 32/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 3. 2015 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 32/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 115).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 301/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 301/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 177, usnesení č. 719).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 4. 5. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 103/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1690Milan Šarapatka07151-09059.odt (22 KB) / PDF (32 KB, 2 strany) 25. 11. 2014 v 14:11:02
1691Milan Šarapatka07152-09060.odt (22 KB) / PDF (32 KB, 2 strany) 25. 11. 2014 v 14:16:24
1873Ivan Adamec07334-09364.doc (15 KB) / PDF (249 KB, 1 strana) 20. 1. 2015 v 13:05:15
1877Martin Novotný07338-09370.odt (19 KB) / PDF (49 KB, 2 strany) 20. 1. 2015 v 14:42:06
1885Václav Zemek07346-09381.odt (26 KB) / PDF (74 KB, 2 strany) 20. 1. 2015 v 16:46:40


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika, Evropská unie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: energetická bilance, energetická politika, hospodaření se zdroji, izolace stavby, regionální plánování, spotřeba energie, úspora energie, využívání zdrojů, zásobování energií

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)