(17.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Pro Českou republiku jsou velmi důležité poznatky, které byly získány po zavedení přímé volby na Slovensku. V některých parametrech by mohl být podle mého názoru slovenský model inspirativní pro Českou republiku. Za jednoznačné pozitivum ze slovenské zkušenosti lze označit, že funkce starosty je individuálním postem a stojí v tomto smyslu pod výraznější kontrolu občanů, kteří ho mohou z funkce odvolat. Z praxe rovněž vyplývá jednodušší a pružnější správa obce. Když dám druhý příklad, také ze slovanské země, která má zkušenosti se zavedením přímé volby starostů z poslední doby, a to je Polsko, tak i v Polsku se konstatují nezpochybnitelná fakta. Tím je především vyšší míra zapojení občanů do správy obce a jejich vyšší zájem o místní záležitosti. Předpokládané postavení starosty s sebou nese samozřejmě i nároky na osobnost starosty. Každý kandidát na starostu jde do voleb se svým politickým programem, který naplňuje po zvolení pod kontrolou občanů obce. Po dosud získaných zkušenostech je zavedení přímé volby starosty, potažmo primátora hodnoceno pozitivně polským Ministerstvem vnitra, což jsou jejich oficiální závěry, které jsme si vyhledali.

Další námitkou je, že se přímá volba nemůže řešit odděleně od celého uspořádání správy obcí mimo jiné proto, že nenachází odpověď na to, o jaké pravomoci má být funkce starosty posílena. Ale tady v našem návrhu nikdo samozřejmě neříká, je tomu přesně naopak, že změnou ústavního principu vše končí. Naopak, tím jsme chtěli jenom umožnit zakotvení přímé volby starostů do ústavy, tak jako to mají všechny okolní země kolem České republiky a mnoho zemí i na celém světě i v Evropě, které jsem už jmenoval, ty příklady, a naopak jsme chtěli umožnit tím pádem pouze přímou volbu starostů, primátorů, popřípadě hejtmanů, a je potom na vládě, na celé Sněmovně a na konsensu skrz celé politické spektrum, abychom přijali prováděcí zákony, na základě všeobecného konsensu napříč politickým spektrem. To znamená, přijetím tohoto ústavního principu po vzoru prakticky většiny zemí, nebo všech zemí kolem nás v podstatě přímá volba ještě zdaleka nezačíná a teprve začíná vůbec prostor pro všeobecnou politickou a veřejnou diskusi, jakým způsobem potom přijmout prováděcí zákony a jak celou věc realizovat. Ostatně stejný postup byl realizován i u služebního zákona či u zákona o obecném referendu, kdy ústava tyto principy už dlouhá léta obsahuje, ale konkrétní náplň v zákonech se přijala až postupně, nebo v případě celostátní referenda bohužel není přijata dodnes.

Prováděcí zákon k přímé volbě by mělo podle našeho názoru následně kompletně připravit Ministerstvo vnitra, protože jde o skutečně důležitý a složitý kodex, jehož zpracování podle našeho soudu přísluší vládě a následně samozřejmě diskusi napříč celým politickým spektrem. Není samozřejmě problém převzít funkční kodex ze Slovenska či jiné okolní demokratické země Evropské unie a pouze upravit detaily tak, aby odpovídaly českým poměrům. Ale tady bychom také uvítali samozřejmě nějakou diskusi veřejnosti, starostů, zastupitelů, odborníků i politiků, než se všichni shodneme na konkrétním modelu. Ostatně může to být i třeba rozhodnutí vládní koalice, i když bychom uvítali širší konsensus.

Třetí a poslední nějakou výraznější připomínkou, kterou jsem zaznamenal, je, že by měla ústava přesně stanovit, ve kterých obcích se přímá volba aplikuje. Tuto připomínku jsem příliš nepochopil, jelikož je přece jasné, že ve všech obcích a městech České republiky, a to z jediného důvodu: problémy dané zákulisními tahanicemi o radnici jsou přeci jak ve městech malých, tak i v těch největších. Pražský magistrát je toho v posledních letech zářným odpuzujícím příkladem.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Pavel Blažek. (Posl. Blažek: Mám si sednout?) Nejenom sednout, i slovo, pane poslanče! Prosím také o vaše laskavé vyjádření. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobře. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, dělám poprvé zpravodaje, tak jsem nevěděl, jestli si mám ještě sednout, nebo hovořit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Všecko je jednou poprvé. Ano.

 

Poslanec Pavel Blažek: A někdy také naposledy! Budu velmi stručný. Souhlasím s tím, co k tomuto návrhu řekla vláda, to znamená, nechci to tady všechno číst, základní body tam jsou. Snad to nejpodstatnější, že ani po několikaletých diskusích, kterých se účastnili představitelé obecních samospráv, se nepodařilo najít tak zásadní argumenty, které by tak významnou změnu uspořádání správy obce přesvědčivě odůvodnily. A další námitka, možná ještě zásadnější z více, které vláda uvedla, je to, že ten návrh vůbec nezohledňuje, jakým způsobem se na té obci bude rozhodovat, to znamená, jestli nadále to bude v rukou kolektivních orgánů, nebo případně toho přímo zvoleného starosty.

Já tedy v podstatě si dovoluji dát návrh na vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane místopředsedo, vážená vládo, návrh na zavedení přímé volby starostů, který vychází celkem ze tří analýz, které byly zpracovány na vládní úrovni, jsme podali s přesvědčením, že následné přijetí prováděcího zákona o přímé volbě starostů povede ke kvalitnější demokracii a správě veřejných věcí v České republice. Díky tomuto návrhu by také došlo ke zvýšení participace a angažovanosti českých občanů, kteří by mohli dění v místě svého bydliště ovlivnit ještě více. V současnosti totiž mohou zvolit jen zastupitele, kteří následně volí starostu. Jinou možnost ovlivnit to, kdo povede jejich město po další čtyři roky, nemají a to není úplně fér.

Zároveň by zavedení přímé volby starostů přimělo ke snížení finančních úniků a kontroverzních rozhodnutí radnic a vedlo by k viditelné politické odpovědnosti starosty. Současný stav, kdy je starosta volen členy zastupitelstva obce, je nevyhovující, protože podporuje kolektivní neodpovědnost. Starosta totiž musí vykonávat mandát tak, aby se zavděčil zastupitelstvu. Starosta tedy tímto nemá tak dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstvo s nimi nesouhlasí. Nepřímo volení starostové navíc nemusí mít vždy podporu veřejnosti v obci. Starostou se může stát někdo, koho občané nechtějí a do čela obce je nasazen pouze z politických důvodů. Dochází i k případům, kdy má nepřímo zvolený starosta jen velmi slabý mandát a nemůže provádět potřebné změny. (V sále je velký hluk.)

Zavedením přímé volby starostů se třikrát zabývala vláda Petra Nečase - bezvýsledně. Přímá volba starostů je přitom naprosto standardním způsobem volby v mnoha evropských státech. Tento druh volby je znám ze států, jako je Itálie, Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Makedonie nebo Albánie.

Naším cílem je prosadit zavedení přímé volby starostů, které přináší oproti dnešní volbě řadu pozitiv, například větší odpovědnost přímo volených starostů ke spravovanému majetku v obci. Každý takový starosta bude mít přímou politickou odpovědnost za klíčové otázky v rámci správy obce. Volič bude lépe vybaven ke kontrole jím vybraného starosty, protože si bude ověřovat správnost své volby.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Dovoluji si vás poprosit, abyste pokračoval, až se sněmovna utiší. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP