Sněmovní tisk 306
Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 306/0 dne 4. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 919/14, PID KORN9L5KW6W7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 514).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20., 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 306/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 11:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 625).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2015.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 87/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, soukromé právo, správní řízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)