Sněmovní tisk 235
N.z. o majetkovém přiznání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Dolejš, Miloslava Vostrá, Josef Vondrášek, René Číp, Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Alexander Černý) předložila sněmovně návrh zákona 18. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 18. 6. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 235/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 809/14, PID KORN9LC9770Q.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Přiznání k majetku

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňové přiznání, nabytí vlastnictví, soukromý majetek, vlastnictví, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)