Stenografický zápis 25. schůze, 22. ledna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec František Adámek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Anna Putnová


64. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací /sněmovní tisk 362-E/

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Ondřej Benešík


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013 /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jaroslav Foldyna


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Zahradník
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Marek Benda


123. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013 /sněmovní tisk 236/

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Václav Klučka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


124. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 /sněmovní tisk 239/

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Roman Váňa
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka


125. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 273/

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Josef Zahradníček


118. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2013 /sněmovní tisk 196/

Poslankyně Anna Putnová


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


140. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Jakubčík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Jakubčík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Nekl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Nekl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Leo Luzar
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Leo Luzar
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jan Farský
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Farský
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Adam Rykala
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec René Číp
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec René Číp
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP