Stenografický zápis 25. schůze, 23. ledna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec René Číp
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


88. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Ludvík Hovorka


88. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 9.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek


104. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


105. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


106. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek


107. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)
(Lhůta pro vydávání volebních lístků prodloužena do 11.30 hodin a přestávka na provedení tajných voleb též do 11.30 hodin. Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Pfléger


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Hájek


26. Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec František Laudát
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Antonín Seďa


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Birke
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec František Vácha
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník


105. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


106. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


107. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


32. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Radka Maxová


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012 /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Rostislav Vyzula


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012 /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch


138. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard /sněmovní dokument 1699/

Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP