Stenografický zápis 19. schůze, 29. října 2014


(Jednání zahájeno v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Jaroslav Borka


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012 /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Rostislav Vyzula


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012 /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Mihola


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Petr Bendl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Klaška


129. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 /sněmovní tisk 279/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zbyněk Stanjura


64. Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

Senátor Pavel Eybert
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec František Laudát
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Jana Hnyková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP