Stenografický zápis 19. schůze, 24. října 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.23 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Zahradník


97. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Zbyněk Stanjura


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik


5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Kováčik


135. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 340 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Kováčik


5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


2. Zákon o státní službě /sněmovní tisk 71/15/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jan Klán
Poslanec František Laudát
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Tomio Okamura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Klán
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Radim Fiala


5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vladimír Koníček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Birke
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Daniel Korte
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Birke
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Birke


11. Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Holeček


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Holeček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Holeček
Poslanec Tomáš Jan Podivínský


14. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Stanislav Pfléger
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Bendl


24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Havíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek


25. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP