Sněmovní tisk 82
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 59).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 58, usnesení č. 59).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 344, dokument 344/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 372, které bylo rozdáno jako tisk 344/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 578).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 331/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rostliny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)