Sněmovní tisk 30
Novela z. o civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Hojda, Karel Šidlo, Marie Rusová, Vojtěch Filip, Vojtěch Adam, Miroslav Opálka, Květa Matušovská) předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Hojda P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 14. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 30/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 61, usnesení č. 62).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecký provoz, letiště, patentová licence

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)