(15.30 hodin)
(pokračuje Hojda)

No a nyní, proč předkládám tento návrh zákona. Nastává situace, že přestože zákon umožňuje, aby většinový vlastník pozemků pod těmito letištními plochami, pokud tedy existuje nějaký jiný vlastník, tak aby tento většinový vlastník, pokud chce sám provozovat letiště, tak může dát stávajícímu provozovateli výpověď. Získá automaticky, pokud splní podmínky, na provozování letiště od ÚCL oprávnění na provozování a může ho provozovat sám. Ale jedná se pořád o to, že letiště zůstává letištěm.

Někteří majitelé pozemků neměli a nemají zájem provozovat letiště, a přesto mají zájem, aby nějakým jiným způsobem než pronájmem pozemků pod letištěm tyto pozemky využívali. Proto zjistili určitou kličku v zákonech a využívali a využívají následující postup. Dají jakoukoliv výpověď z pronájmu tomu oprávněnému provozovateli, který má i od ÚCL oprávnění provozovat letiště. Tomu oprávněnému samozřejmě nezbývá nic jiného, než podat žalobu. Ale protože je možnost dle zákona požádat o takzvané předběžné opatření okamžité možnosti využívání těchto pozemků, tak provozovatel prakticky musí ze dne na den skončit toto provozování. To za prvé.

Za druhé. Majitel pozemku právě nemusí, respektive požádá si ÚCL o vydání zvláštního oprávnění na provozování letiště, ale nemusí splnit vůbec žádné podmínky. Provozovatel už nemůže provozovat letiště, ten oprávněný. Majitel pozemku, už mu vůbec nezáleží na tom, jak dopadne soudní řízení, protože okamžitě v podstatě může začít likvidovat letištní plochu a využívat pozemky jakýmkoliv jiným způsobem. Vůbec nemusí získat ani oprávnění na provozování tohoto letiště. A tím automaticky letiště vypadne z toho seznamu chráněné dopravní infrastruktury a není možno nějak vrátit tuto situaci zpět. A navíc provozovatel, který vyhraje soudní spor, tak už nemá možnost se vrátit, protože se nemá kam vrátit.

A tato novela zákona umožní, aby pokud majitel pozemku má zájem provozovat letiště a chce doopravdy ho provozovat, tak mu vůbec nic nebrání, aby dal výpověď, získal oprávnění letiště provozovat. To je naprosto v pořádku. To tenhle ten návrh řeší. Čili neomezuje vlastnická práva většinového vlastníka, naopak potvrzuje. Ale zabrání tomu, aby vlastník, který nechce dále letiště provozovat, chce ho zlikvidovat, tak aby mu v podstatě ten náš postup a právní postup, a umožňuje to právo, tak aby mu neumožňovalo, aby to letiště zlikvidoval bez jakéhokoliv důvodu. Jestliže jeho výpověď bude odůvodněná, tak samozřejmě může pronajmout toto letiště komukoliv jinému, ale hlavně nemá možnost, aby je během krátké doby zlikvidoval.

To by bylo asi všechno. Je to jediný důvod, pro který to podávám. Znova chci zopakovat: Není to útok na majitele většinové části pozemků, pokud tedy nějaký je, ale je to ochrana stávajících letišť, tak aby se nelikvidovala, jak bohužel k tomu docházelo prakticky do roku 2000, 2002 i následně, ale bychom udrželi dopravní infrastrukturu, která do budoucna bude nesmírně cenná a je nenahraditelná.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu navrhovateli. A nyní poprosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Františka Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný. Vy jste obdrželi tisk sněmovní, návrh poslanců Hojdy a spol., na tuto novelu zákona číslo 49/1995 Sb. A ještě tam dochází k úpravě živnostenského zákona číslo 455/1991 Sb.

Zásadní k tomu je stanovisko vlády, které jste obdrželi ve sněmovním tisku číslo 30/1, které je zamítavé. Máte tam uvedeny důvody, proč vláda s tímto návrhem, s touto novelou nesouhlasí, s tím, že za nejzávažnější považuji majetkovou kolizi, to znamená případnou kolizi až s ústavními právy občanů.

Předkladatelé navrhují vzhledem k jednoduchosti novely, aby byla schválena již v prvém čtení podle devadesátky.

Já se potom přihlásím v rozpravě a budu vám navrhovat, abychom tuto novelu zamítli v prvém čtení. Toť vše ode mne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Veškeré návrhy - upozorňuji - musí zaznít ještě v obecné rozpravě, aby o nich potom mohlo býti hlasováno.

Zahajuji tedy obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím tedy, pan kolega Laudát se hlásí jako první.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já dávám návrh na zamítnutí této novely v prvém čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Prosím, hlásí se pan kolega Jan Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Dobrý den, dámy a pánové. Já navrhuji zkrátit lhůtu na projednávání ve výboru hospodářském na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Jsou před námi závěrečná slova. Nejprve zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji. Je škoda, že nechce nikdo diskutovat. Velice by mě právě zajímalo, kdyby se třeba i diskutovalo ke stanovisku vlády, protože si myslím, že je nepřesné.

Chci znova zopakovat, že se nejedná o omezení vlastnického práva, protože bychom museli hovořit o tom, že omezení vlastnického práva už je nyní, kdy je věcné břemeno provozování letiště pro provozovatele, který má oprávnění Úřadu civilního letectví. Čili vůbec se nejedná o omezení vlastnického práva. Naopak je nadále umožněno, pokud vlastník a majitel většinové části pozemků pod letištěm, pod letištní plochou, chce toto letiště využívat, tak aby ho využíval a získal oprávnění u Úřadu civilního letectví. Jenom se má zabránit, aby nebylo zlikvidováno letiště, nenávratně zlikvidováno i přesto, že potom majitel má jiné záměry.

Takže já bych požádal a bylo by vhodné, aby se třeba i u tohoto návrhu diskutovalo na hospodářském výboru. Možná že by bylo dobré, kdyby třeba výbor ústavněprávní se pokusil tuto novelu projednat a případně zdokladovat, jak je tedy omezeno ústavní právo většinových majitelů pozemků.

A chtěl bych vás požádat, abyste se tedy pokusili a dali šanci tomuto návrhu, protože na něj čekají zejména provozovatelé letišť, u kterých hrozí, že majitelé pozemků, ani ne majitelé letištních ploch nebo hangárů, ale většinové části pozemků pod letištní plochou, v podstatě takto můžou provozovatele zlikvidovat, aniž by byla zajištěna nějaká náhrada. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní, zda má zájem pan zpravodaj se závěrečným slovem vystoupit? Nemá.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zazněl. Ten návrh je na zamítnutí této normy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 61. Přítomno 166, pro 92, proti 49. Tento návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna tedy tento návrh zákona v prvém čtení zamítla.

 

Děkuji panu navrhovateli. Děkuji též panu zpravodaji. Končí tím projednávání bodu číslo 8. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP