Stenografický zápis 56. schůze, 30. dubna 2009


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Ladislava Zelenková


193. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


74. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Eva Dundáčková


27. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Ludvík Hovorka


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Miroslav Opálka


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno od 12.21 do 12.25 hodin.)

Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Jan Kasal


37. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jindřich Valouch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Přemysl Rabas


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 765/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP