Sněmovní tisk 684
Novela z. o zdravotních pojišťovnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludvík Hovorka, Jiří Carbol, Olga Zubová) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: Hovorka Ludvík a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 684/0 dne 15. 12. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2009 jako tisk 684/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Jiřina Fialová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1102).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29., 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 684/3, který byl rozeslán 5. 5. 2009 v 14:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 1240).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 122, dokument 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (prof. MUDr Miloš Janeček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 264).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 684/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 684/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 162, usnesení č. 1381).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 351/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)