Stenografický zápis 28. schůze, 14. března 2008


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec David Rath


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec David Rath
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Tom Zajíček


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Daniel Reisiegel


2. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Boris Šťastný
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ivan Ohlídal


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec František Bublan
Poslanec Jiří Polanský


17. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Polanský


18. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Stanislav Křeček


80. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006

Poslanec František Bublan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP